EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ СВІТУ
О. М. Чечель

Назад

УДК: 338.354

О. М. Чечель

ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Анотація

Досліджено особливості державного управління економікою в окремих країнах світу. Визначено пріоритетні напрями впровадження зарубіжного досвіду державного управління економікою в національну практику. Автор підкреслює, що на сьогодні жодна країна у світі не має у своєму розпорядженні економіки в класичному ринковому варіанті або повної відсутності ринкових відносин. За роки співіснування капіталізму і соціалізму, ринкової економіки й адміністративно-командної системи відбулося виокремлення найбільш життєво необхідних і функціональних елементів згаданих соціально-економічних систем, що дало можливість говорити про їх взаємопроникнення в тих або інших варіаціях у рамках однієї системи. Проведено загальнотеоретичний аналіз чотирьох (Франція, Німеччина, Англія, США) країн та виокремлено пропозиції щодо вдосконалення національної практики державного управління економікою.

O. Chechel

EXPERIENCE OF STATE MANAGING THE ECONOMY IN SELECTED COUNTRIES

Summary

The peculiarities of state control of the economy in some countries. The priority areas of implementation of international experience of state control of the economy into the national practice. Author emphasizes that today no state in the world has a market economy in the classic version and the complete absence a market economy. During the years of coexistence capitalism and socialism market economy and command system happened separation the most vital and functional elements of these socio-economic systems, making it possible to talk about their interpenetration in certain variations within one system. Conducted general theoretical analysis of the four (France, Germany, England, USA) and countries singled out proposals for improving the national practice of state managing the economy.

№ 4 2014, стор. 158 - 162

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 463

Відомості про авторів

О. М. Чечель

к. е. н., доктор наук з державного управління, професор кафедри державного управління, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Chechel

Ph.D., Doctor of Public Administration, Professor of Public Administration, National University Bioresources and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Чечель О. М. Досвід державного управління економікою в окремих країнах світу. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 158–162.

Chechel, O. (2014), “Experience of state managing the economy in selected countries”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 158–162.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.