EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Е. Я. Вайсман

Назад

УДК: 351.72

Е. Я. Вайсман

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Дослідження визначає можливість впливу на інвестиційні процеси довгостроково і у заданому напрямі, з передбачуваним і в певному розумінні оптимізованим результатом. У такій постановці можлива стимулююча дія деяких інвестицій або конкретних інвестицій разового порядку в окремі галузі. Запропоновано підхід до аналізу інструментів державної інвестиційної політики, що включає методи технодинаміки. Вони дають змогу включити до аналізу оцінку якості виробничого комплексу. При цьому у двоконтурній моделі поширення інструментів державної інвестиційної політики на першому рівні виявляються короткострокові ефекти від екзогенних дій на виробничу систему, а на другому — середньо- та довгострокові ефекти проходження інвестиційних процесів та їх вплив на НТП.

E. Weisman

TOOLS OF THE STATE INVESTMENT POLICY

Summary

The study identifies the ability to influence investment and long-term processes in a given direction, with predictable and in some sense optimized result. In this formulation, perhaps stimulating effect of certain specific investment or investment in the order of a single individual industries . An approach to the analysis tools of public investment policies , including methods tehnodinamiki . They allow you to include in the analysis of the assessment of the quality of the industrial complex . In the two-contour propagation model instruments of state investment policy on the ground level are short-term effects of exogenous actions on the production system , and the second — medium- and long-term effects of the passage of the investment processes and their impact on the NTP.

№ 4 2014, стор. 168 - 171

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 602

Відомості про авторів

Е. Я. Вайсман

здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування

E. Weisman

Competitor National University of Water Management and Nature

Як цитувати статтю

Вайсман Е. Я. Сучасні інструменти державної інвестиційної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 168–171.

Weisman, E. (2014), “Tools of the state investment policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 168–171.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.