EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПАРАДИГМАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ НЕПРОФІЛЬНИХ АКТИВІВ
Н. В. Семенченко

Назад

УДК: 65.011.12

Н. В. Семенченко

ПАРАДИГМАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ НЕПРОФІЛЬНИХ АКТИВІВ

Анотація

Останнім часом все частіше українські підприємства стикаються з питанням непрофільних активів чи у разі їх придбання, чи у випадку їх продажу. Проте законодавчо регламентованих інструментів в Україні з приводу цього питання й досі не існує. Доволі багато питань викликає облік та звітування непрофільних активів. Також допоки не визначено критерії необхідності, прибутковості та ризиків у разі придбання та/або відчуження непрофільних активів підприємством. Вже сьогодні відомо, що залучення або відчуження непрофільних активів є новим інструментом реалізації бізнес-стратегії, яка у свою чергу тим чи іншим чином відображає погляди власників або менеджерів компанії на утримання її основної діяльності. Тож обрана бізнес-стратегія визначає склад тих активів, які відносяться до ядра бізнесу (профільних) та таких, які до нього не мають відношення (непрофільних) і виокремлення непрофільних є відокремленням перших від других. Тож для оптимізації цього процесу потрібно не тільки чітко структурувати активи, але й мати якісну базу їх контролю та звітності, що якісно та професійно досліджує запропонована стаття.

N. Semenchenko

PARADIGMATIC STRUCTURE OF EFFECTIVE ENTERPRISE DEVELOPMENT ON CONDITION THE INVOLVEMENT OF NON-CORE ASSETS

Summary

Recently, more and more Ukrainian enterprises faced with the issue of non-core assets either in the case of purchase or in case of sale. However, legally regulated instruments in Ukraine on this issue still do not exist. Quite a lot of questions cause accounting and reporting of non-core assets. Also it is not yet identified the criteria of necessity, profitability and risk in the event of acquisition and/or disposal of non-core assets of the company. Today we know that the involvement or exclusion of non-core assets is a new tool to implement business strategies, which in its turn one way or another reflects the views of the owners or managers of the company for the maintenance its core business. Therefore it was chosen business strategy which determines the composition of those assets that belong to the core business (core) and those which to it are irrelevant (non-core); and excretion of non-core is excretion of the former from the latter. Therefore to optimize this process it requires not only clear structured assets, but also having a good basis of monitoring and reporting which efficiently and professionally investigates this proposed article.

№ 5 2014, стор. 29 - 32

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 623

Відомості про авторів

Н. В. Семенченко

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

N. Semenchenko

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

Як цитувати статтю

Семенченко Н. В. Парадигмальна конструкція ефективного розвитку підприємства за умови залучення непрофільних активів. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 5. С. 29–32.

Semenchenko, N. (2014), “Paradigmatic structure of effective enterprise development on condition the involvement of non-core assets”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 29–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.