EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Г. І. Груба

Назад

УДК: 351. 82:658

Г. І. Груба

ІНСТИТУЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Анотація

Визначено інтелектуалізацію суспільного життя як неодмінну умову ефективного державного управління як визначального фактора конкурентоспроможності. Досліджено методи реалізації стратегії розвитку інноваційної економіки закордонних країн. Визнано пріоритетність розв'язання комплексу проблем освіти, науки та технологій, створення сприятливих умов для новаторів і підприємців у державній політиці. Важливою складовою державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу встановлено економіку знань — інституціональну систему розвитку суспільства, структуровану за складовими й рольовими ознаками різноцільових інститутів. Розкриваючи інституціональні засади інтелектуального капіталу регіонів зазначено, що одним із предметних покажчиків потрібно вважати еволюційну економіку. Дана концепція пов'язана з появою ярко виражених інститутів інформаційного суспільства. Шляхом виходу з критичної ситуації запропоновано вважати взаємовигідне об'єднання зусиль сфер науки, економіки та освіти.

G. Gruba

INSTITUTIONAL SALES TOOLS MECHANISMS OF STATE REGULATION OF INTELLECTUAL CAPITAL

Summary

Definitely intellectualization of public life as a precondition for good governance as determinant of competitiveness. Methods of implementing the strategy of innovation economy in foreign countries. Recognized priority of solving complex problems in education, science and technology, creating favorable conditions for entrepreneurs and innovators in public policy. An important component of state regulation of intellectual capital established knowledge economy — an institutional system of society, structured by role-playing elements and attributes riznotsilovyh institutions. Revealing the institutional foundations of intellectual capital regions indicated that one of the subject indexes to be considered evolutionary economics. This concept is associated with the appearance of a pronounced Information Society Institute. By leaving the critical situation prompted to consider mutually combine efforts spheres of science, economics and education.

№ 5 2014, стор. 104 - 106

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 716

Відомості про авторів

Г. І. Груба

д. держ. упр., доцент, Народний депутат України

G. Gruba

PhD governance, associate professor, People's Deputy of Ukraine

Як цитувати статтю

Груба Г. І. Інституційні інструменти реалізації механізмів державного регулювання інтелектуального капіталу. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 5. С. 104–106.

Gruba, G. (2014), “Institutional sales tools mechanisms of state regulation of intellectual capital”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 104–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.