EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛІТОПИС СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОГО КАБІНЕТУ НАУКОВО-СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
В. В. Федчишина

Назад

УДК: 351.340.6

В. В. Федчишина

ЛІТОПИС СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОГО КАБІНЕТУ НАУКОВО-СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Анотація

У статті досліджено історію становлення Київського Кабінету науково-судових експертиз. Наголошено, що судова експертиза підвищує доказову силу матеріалів справи, забезпечує встановлення об'єктивної істини і відіграє важливу роль у розробці і практичному впровадженні наукових методів і методик дослідження на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства. Проаналізовано історію створення науково-судової експертизи в Російській Імперії і в Україні. Доведено, що пройдений судовою експертизою України за сторіччя шлях був тернистим і тяжким: це був шлях пошуків і самовідданої праці дослідників різних галузей знань, яких об'єднувала одна мета — створення науково обгрунтованого важеля у встановленні істини у справі правосуддя, вирішенні єдиної задачі — відстоювання істини в науці.

V. Fedchyshyna

CHRONICLE OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE JUDICIAL EXAMINATION IN UKRAINE: THE HISTORY OF CREATION OF THE KYIV OFFICE OF SCIENTIFIC AND FORENSIC EXPERTISE

Summary

The article explores the history of the formation of the Kiev Cabinet of scientific-legal expertise. Noted that the judicial examination increases the probative value of the materials of the case, provides the establishment of objective truth and plays an important role in the development and introduction of scientific methods and techniques to study on the basis of special knowledge of tangible objects, phenomena and processes that contain information about the circumstances of the case, which is in the manufacture of bodies of inquiry, pre-trial and judicial investigations. Examined the history of creation of scientific and forensic examination in the Russian Empire and in Ukraine. It is proved that passed the judicial examination of Ukraine for centuries path was arduous and difficult: it was the way searches and selfless work of the researchers of different fields of knowledge, which were United by one goal — to create a scientifically sound lever in establishing the truth in the matter of justice, the decision of the single task of defending the truth in science.

№ 5 2014, стор. 107 - 109

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 659

Відомості про авторів

В. В. Федчишина

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

V. Fedchyshyna

head of laboratory of organization of scientific research works and of coordination of activities of subordinate divisions of Kyiv Research Institute of Forensic Science

Як цитувати статтю

Федчишина В. В. Літопис становлення і розвитку судової експертизи в Україні: історія створення київського кабінету науково-судової експертизи. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 5. С. 107–109.

Fedchyshyna, V. (2014), “Chronicle of formation and development of the judicial examination in Ukraine: the history of creation of the kyiv office of scientific and forensic expertise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 107–109.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.