EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ РИЗИКІВ У МИТНІЙ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ГАРАНТУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
О. В. Комаров

Назад

УДК: 51.713:330.131.7

О. В. Комаров

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ РИЗИКІВ У МИТНІЙ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ГАРАНТУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Анотація

Митне регулювання виступає одним з базових і фундаментальних напрямів у рамках управління в митній системі як елемент або підсистема державного управління в цілому, закладаючи правову основу для реалізації механізмів забезпечення державних інтересів та безпеки, зокрема управління кордонами та адміністрування ризиків у митній галузі, що вимагає відповідного правового забезпечення, приведеного у відповідність з міжнародними загальновизнаними нормами і стандартами.
У статті визначено та проаналізовано нормативно-правове забезпечення процесу управління ризиками в митній галузі за виокремленими рівнями митного регулювання, визначено шляхи вдосконалення механізмів управління ризиками та перспективні напрями подальшої інтеграції ризик-орієнтованого підходу в процесі здійснення управлінської діяльності.

O. Komarov

CUSTOMS REGULATION AND LEGAL PROVIDING OF THE RISK MANAGEMENT IN THE CUSTOMS AREA IN A CONTEXT OF STATE SECURITY GUARANTEEING: ADMINISTRATIVE ASPECT

Summary

Customs regulation is one of a basic and fundamental trends within customs system management, it is considered to be an element or a subsystem of the state administration indeed. It creates a legal basis for realization of the mechanisms of providing the government interests and security, to be exact, the borders administration and risk management in customs sphere which demand the corresponding legal providing in accordance to generally accepted international norms and standards.
The analysis of legal providing of the customs risk management process according to detailed levels of customs regulation has been performed in a given article, the means of improvement for the risk management mechanisms and perspective tendencies of further integration in a risk-oriented approach during the management activity accomplishment have been determined.

№ 5 2014, стор. 114 - 121

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 589

Відомості про авторів

О. В. Комаров

Головний державний інспектор, Департамент митної справи Міністерства доходів і зборів України

O. Komarov

Chief Inspector of Customs business Department of Ministry of Revenues and Duties of Ukraine

Як цитувати статтю

Комаров О. В. Митне регулювання та правове забезпечення адміністрування ризиків у митній галузі в контексті гарантування державної безпеки: управлінський аспект . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 5. С. 114–121.

Komarov, O. (2014), “Customs regulation and legal providing of the risk management in the customs area in a context of state security guaranteeing: administrative aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 114–121.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.