EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ
Н. В. Сакір-Молочко

Назад

УДК: 338.001.36

Н. В. Сакір-Молочко

АНАЛІЗ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

Анотація

Регіональний економічний розвиток є складним, багатогранним та багатоаспектним процесом. Механізм поєднання і взаємодії процесів та явищ, що визначають успішність економічного розвитку регіону є особливим для кожного окремо взятого регіону. Проте високий рівень інвестиційної привабливості регіону є універсальною запорукою ефективного розвитку, в тому числі й економічного розвитку будь-якої адміністративної території. Мета статті полягає у дослідженні та аналізі існуючих моделей визначення інвестиційної привабливості регіонів, у визначенні ключових чинників, що впливають на рівень інвестиційної привабливості регіону та у виявленні взаємозв'язку між рівнем інвестиційної привабливості регіону та обсягом інвестиційних надходжень у даний регіон. Всі дослідження у даній статті проводяться на прикладі Чернігівської області.

N. Sakir-Molochko

ANALYSIS OF THE LEVEL OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION

Summary

Regional economic development is a complex, multifaceted and multidimensional process. The mechanism of the combination and interaction of processes and phenomena that determine the success of economic development is special for each individual region. However, the high level of investment attractiveness of the region is a universal key to effective development, including economic development, of any administrative territory. The purpose of this article is to research the models of the definition of investment attractiveness of regions, to identify the key factors that affect the level of investment attractiveness of the region and to identify the relationship between the level of investment attractiveness of the region and the amount of investment income in the region. All researches in this article are conducted by the example of Chernihiv region.

№ 6 2014, стор. 24 - 26

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 455

Відомості про авторів

Н. В. Сакір-Молочко

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

N. Sakir-Molochko

postgraduate student of Macroeconomics and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Сакір-Молочко Н. В. Аналіз рівня інвестиційної привабливості регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 24–26.

Sakir-Molochko, N. (2014), “Analysis of the level of investment attractiveness of the region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 24–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.