EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УЗАГАЛЬНЮЮЧА КЛАСИФІКАЦІЯ КРИЗ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В. Я. Чевганова

Назад

УДК: 338.124.4:664

В. Я. Чевганова

УЗАГАЛЬНЮЮЧА КЛАСИФІКАЦІЯ КРИЗ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджуються фактори, що призводять до появи кризових явищ, оскільки правильна ідентифікація передумов виникнення криз дає змогу підприємству ефективно протидіяти негативним наслідкам. На основі аналізу та синтезу наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених у роботі сформовано класифікацію факторів, які обумовлюють появу кризових явищ на мікрорівні. На основі систематизації факторів, які можуть викликати кризові явища, складено узагальнюючу класифікацією самих криз, яка охоплює біля двадцяти класифікаційних ознак криз на підприємстві. В роботі доведено, що кризи на кожному підприємстві мають індивідуальні характери, набір чинників може відрізняться навіть на однотипних підприємствах.

V. Chevhanova

THE GENERALIZED CLASSIFICATION OF CRISES THAT THREATEN THE ENTERPRISE

Summary

The article investigates the factors leading to the emergence of the crisis, as the correct identification of preconditions management enables the company to effectively counteract the negative effects. Based on the analysis and synthesis of research of domestic and foreign scholars in the generated classification factors that determine the appearance of the crisis at the micro level. Based on the systematization of the factors that may cause the crisis , made the most generalized classification management, covering about twenty classifications management in the enterprise. It is proved that every enterprise crisis have individual characters, a set of factors can differ even for the same type of business.

№ 6 2014, стор. 43 - 48

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 535

Відомості про авторів

В. Я. Чевганова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

V. Chevhanova

Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Business Economics and HR Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuka

Як цитувати статтю

Чевганова В. Я. Узагальнююча класифікація криз, що загрожують діяльності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 43–48.

Chevhanova, V. (2014), “The generalized classification of crises that threaten the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 43–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.