EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Р. О. Мадяр

Назад

УДК: 339.9

Р. О. Мадяр

ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Анотація

У статті обгрунтувано стратегію вибору економічного розвитку України в умовах поглиблення інтеграційних та глобалізаційних тенденцій. На основі порівняльного аналізу об'єктивно зважено ризики та економічні вигоди для України, пов'язані з можливістю поглибленої інтеграції з ЄС та РФ та її партнерами по Митному союзу. Відмічається відмінне ставлення ЄС і РФ до якості, характеру та змісту інтеграційного утворення з Україною. Прогнозуються перспективи та можливі наслідки реалізації євроінтеграційної стратегії України. Робиться наголос на гальмуючих чинниках реалізації даної стратегії.

R. Madyar

THE REASONING OF THE UKRAINE'S ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY UNDER THE CONDITIONS OF DEEPENING INTEGRATION TENDENCIES

Summary

The article presents the reasons for strategy selection of the Ukraine's economic development under the conditions of deepening integration and globalization tendencies. On the basis of comperative analysis the risks and benefits for Ukraine, connected with the possibility of deep integration in the EU and the Russian Federation (RF) and its partners in the Customs Union, are objectively weight up. The author mentions the very good attitude of the EU and RF towards the quality, character and content of the integration formation with Ukraine. The perspectives and posibble concequences from realizing the Ukrainian European integration strategy are predicted. The author puts a great emphasis on the disincentive factors of realizing the given strategy.

№ 6 2014, стор. 49 - 55

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 204

Відомості про авторів

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент кафедри світового господарства та економічної теорії, ДВНЗ"Ужгородський національний університет"

R. Madyar

Candidate of Economic sciences, Associate professor, Department of world economy and economic theory, SHEE "Uzhhorod national university"

Як цитувати статтю

Мадяр Р. О. Обгрунтування стратегії економічного розвитку України в умовах поглиблення інтеграційних та глобалізаційних тенденцій. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 49–55.

Madyar, R. (2014), “The reasoning of the Ukraine's economic development strategy under the conditions of deepening integration tendencies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 49–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.