EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ РЕЖИМІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
О. В. Абакуменко

Назад

УДК: 336.7

О. В. Абакуменко

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ РЕЖИМІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

Одним із пріоритетних завдань державного регулювання кон'юнктури фінансового ринку є підтримання конкурентного середовища, що повинно забезпечуватися не лише шляхом обмеження концентрації на ринку, а й шляхом недопущення маніпулювання ціновими параметрами фінансових активів. Розроблено матричний підхід до вибору режимів антимонопольного регулювання конкуренції на фінансовому ринку з урахуванням інтенсивності конкурентних відносин та цінової волатильності фінансових активів на кожному з його сегментів. У контексті регулювання конкурентних відносин на відповідних сегментах фінансового ринку запропоновано диференціювати регуляторні заходи в межах чотирьох режимів антимонопольного регулювання: посиленого втручання; поміркованого регулювання; мінімального втручання; активного моніторингу.

О. Аbаkumеnkо

CONCEPTUAL APPROACHES TO A CHOICE OF ANTIMONOPOLY REGULATION MODES OF THE COMPETITION IN THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

Summary

One of priority problems of government regulation of a state of the financial market is maintenance of the competitive environment that has to be provided not only by concentration restriction in the market, but also by prevention of a manipulation to price parameters of financial assets. Matrix approach to a choice of modes of antimonopoly regulation of the competition in the financial market taking into account intensity of the competitive relations and price volatility of financial assets on each of its segments is developed. In a context of regulation of the competitive relations on the corresponding segments of the financial market it is offered to differentiate regulatory measures within four modes of antimonopoly regulation: the strengthened intervention; moderate regulation; minimum intervention; active monitoring.

№ 6 2014, стор. 56 - 63

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 249

Відомості про авторів

О. В. Абакуменко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

О. Аbаkumеnkо

Php, associate professor, professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

Як цитувати статтю

Абакуменко О. В. Концептуальні підходи до вибору режимів антимонопольного регулювання конкуренції на фінансовому ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 56–63.

Аbаkumеnkо, О. (2014), “Conceptual approaches to a choice of antimonopoly regulation modes of the competition in the financial market of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 56–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.