EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ, ЯКИЙ НАДАЮТЬ АІС ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ
С. П. Лобов

Назад

УДК: 658.012.45

С. П. Лобов

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ, ЯКИЙ НАДАЮТЬ АІС ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Анотація

Встановлено, що АІС дозволяють швидше отримувати інформацію про виникнення ризиків та створювати нові оптимізовані плани з урахуванням управлінських рішень щодо усунення цих ризиків. Обгрунтовано, що не завжди є можливість повністю усунути ризики, у певних випадках є можливість лише відтерміновувати період дії ризиків, у певних випадках можливість усунення ризиків взагалі відсутня. У випадку якщо ризик може бути повністю усунений в момент прийняття управлінського рішення, економічний ефект АІС полягає у скороченні часу прийняття цього рішення, а отже, і періоду дії ризиків. Запропоновано визначати показник економічного ефекту АІС планування та контролю в режимі реального часу як різницю функції втрат від часу без використання та з використанням АІС. Доведено, що за наявності надмірних виробничих потужностей економічний ефект АІС планування та контролю полягає в економії капітальних вкладень у результаті скорочення періоду прийняття управлінських рішень.

S. Lobov

ESTIMATION OF ECONOMIC EFFECT WHICH IS PROVIDED BY AIS OF PLANNING AND CONTROL IN REAL TIME

Summary

It is established that AIS allow to receive quicker information on emergence of risks and to create the new optimized plans taking into account administrative decisions concerning elimination of these risks. It is proved that not always there is an opportunity completely to eliminate risks. In certain cases there is an opportunity only to delay of risks action period, in certain cases possibility of risks elimination in general is absent. In case the risk can be completely eliminated at the time of administrative decision adoption, economic effect of AIS consists in reduction of time of this decision adoption, and consequently, and risks action period. It is offered to define an indicator of economic effect which is provided by AIS of planning and control in real time as a difference of losses function from time without and with AIS use. It is proved that in the presence of excessive capacities economic effect which is provided by AIS of planning and control consists in economy of capital investments as a result of reduction of the period of administrative decisions adoption.

№ 6 2014, стор. 64 - 68

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 495

Відомості про авторів

С. П. Лобов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

S. Lobov

Ph.D., Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"

Як цитувати статтю

Лобов С. П. Оцінка економічного ефекту, який надають аіс планування та контролю в режимі реального часу. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 64–68.

Lobov, S. (2014), “Estimation of economic effect which is provided by ais of planning and control in real time”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 64–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.