EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ОЦІНКИ СТРУКТУРНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
С. О. Хайлук

Назад

УДК: 51-77

С. О. Хайлук

МЕТОДИ ОЦІНКИ СТРУКТУРНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Анотація

Мета статті полягає у визначенні основних методологічних підходів дослідження ефективності функціонування банківської системи. Автором уточнено сутність поняття структурної ефективності банківської системи та сформульовано першорядні ознаки останньої. Обгрунтування характеристик надійності та перспективності банківської системи як основних складових властивості ефективності, що дозволяють проаналізувати діяльність банківської системи України з точки зору ефективності її функціонування та визначити мотивуючі фактори її розвитку.
З метою забезпечення визначеного рівня ефективності банківської системи автором було запропоновано метод, що грунтується на теорії складних систем і може бути застосований до оцінки та прогнозування результатів діяльності системи та її елементів. Використання результатів досліджень за запропонованими підходами дозволить розробити стратегічний план розвитку банківської системи, що забезпечить високий рівень ефективності її функціонування.

S. Khayluk

THE METHODS FOR ASSESSING THE STRUCTURAL EFFICIENCY OF THE BANKING SYSTEM

Summary

The purpose of the article is to identify the main methodological approaches to study the efficiency of the banking system. The essence of the concept of structural efficiency of the banking system is clarified and the primary characteristics of it is formulated by the author. The substantiation of characteristics of the banking system's reliability and perspectives as the main components of its efficiency allows to analyze the activity of the banking system of Ukraine in terms of operational efficiency and to identify the motivating factors for its development.
In order to provide a certain level of the banking system's efficiency the method based on the theory of complex systems is proposed by the author. This method can be used to evaluate and predict the performance of the system and its elements. The results of researches based on the proposed approaches will allow to develop the strategic plan for banking system's development, which will provide the high level of efficiency of its functioning.

№ 6 2014, стор. 69 - 74

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 320

Відомості про авторів

С. О. Хайлук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

S. Khayluk

Ph. D in economics, Associate Professor, Head of Department of Economic Cybernetics, Sevastopol Institute of Banking UB NBU

Як цитувати статтю

Хайлук С. О. Методи оцінки структурної ефективності банківської системи. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 69–74.

Khayluk, S. (2014), “The methods for assessing the structural efficiency of the banking system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 69–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.