EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
В. В. Папп, В. А. Лендєл

Назад

УДК: 339.56.055

В. В. Папп, В. А. Лендєл

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено особливості організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України. Розглянуто та уточнено теоретико-методичну сутність стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства, окреслено чинники, що визначають різновиди стратегій. Показано результати аналізу експортно-імпортних операцій в Україні, їх динаміку та структуру. Здійснено аналіз сучасних проблем та перспектив розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Розкрито напрями підвищення ефективності організації та вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві.

V. Papp, V. Lendel

FORMING OF STRATEGY OF IMPROVEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES IS IN UKRAINE

Summary

In the article the features of organization of foreign economic activity are investigational on the enterprises of Ukraine. It is considered and specified methodical, outlined factors which determine essence of strategy of foreign economic activity of enterprise varieties of strategies. The results of analysis of export-import operations are rotined in Ukraine, their dynamics and structure. The analysis of modern problems and prospects of development of foreign economic activity is carried out in Ukraine. Directions of increase of efficiency of organization and perfection of foreign economic activity are exposed on an enterprise.

№ 6 2014, стор. 100 - 106

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 213

Відомості про авторів

В. В. Папп

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і фінансів, Мукачівський державний університет

V. Papp

Doctor of Economics, professor of department of account and finances, Mukachevo State University


В. А. Лендєл

магістр, Мукачівський державний університет

V. Lendel

Master, Mukachevo State University

Як цитувати статтю

Папп В. В., Лендєл В. А. Формування стратегії удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 100–106.

Papp, V. and Lendel, V. (2014), “Forming of strategy of improvement of foreign economic activity of enterprises is in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 100–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.