EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ
К. Ю. Сіренко

Назад

УДК: 338.45:677:675 (477.51)

К. Ю. Сіренко

ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Анотація

У статті досліджено сучасні тенденції інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості (на прикладі Чернігівської області). Наведено всі діючі підприємства галузі Чернігівської області та за допомогою річної фінансової звітності розраховано показники фінансової стійкості та платоспроможності. Виявлено проблеми, що перешкоджають підвищенню їх інноваційної активності. Проведено аналіз джерел фінансування та виявлено основні напрями фінансування інноваційної діяльності. Наведено позитивні та негативні наслідки роботи з використанням давальницької сировини. Вказано основні загрози роботи для підприємств за толінговими угодами. Розроблено пропозиції щодо забезпечення ефективного інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості шляхом формування кластерних структур у легкій промисловості, що дозволить об'єднати зусилля всіх підприємств, які беруть учать у виготовленні кінцевої продукції, акумулювати наявні ресурси для забезпечення ефективного інноваційного розвитку підприємств галузі.

K. Syrenko

INNOVATION DEVELOPMENT TRENDS OF LIGHT INDUSTRY CHERNIHIV REGION

Summary

This paper researched the current trends of innovative development of light industry (for example, Chernihiv region). Shows the all operating companies within the industry and with the Chernihiv region through the annual financial statements are calculated indicators of financial stability and solvency. The problems that hinder the improvement of their innovation activity. The analysis of funding sources and identifies the main areas of innovation funding. Shows the positive and negative effects of work using raw materials. Shows the main threat for the enterprises under tolling agreements. The proposals to ensure effective innovation development of light industry by forming cluster structures in light industry, which will unite the efforts of all the companies that are participating in the manufacture of final products, to accumulate the resources to ensure effective innovation development of the industry.

№ 6 2014, стор. 112 - 117

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 212

Відомості про авторів

К. Ю. Сіренко

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

K. Syrenko

graduate student, Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

Як цитувати статтю

Сіренко К. Ю. Тенденції інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості чернігівського регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 112–117.

Syrenko, K. (2014), “Innovation development trends of light industry chernihiv region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 112–117.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.