EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Е. Я. Вайсман

Назад

УДК: 351.72

Е. Я. Вайсман

МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Анотація

Розроблено механізм залучення інвестицій в економіку регіону на основі державно-приватного партнерства з визначенням основних принципів (цілеспрямованості; фінансування в міру виконання робіт, послуг; дотримання фінансової дисципліни), методів (самофінансування; акціонування; кредитне фінансування; бюджетне фінансування; змішане фінансування; проектне фінансування) та інструментів (кошти бюджетів; кошти господарюючих суб'єктів, в т.ч. на основі механізмів державно-приватного партнерства; тарифна політика; ресурсна ефективність; інфраструктурні облігації; кошти інститутів розвитку; кредитні ресурси комерційних вітчизняних та зарубіжних банків) є сучасним і затребуваним інструментом залучення інвестицій, за допомогою якого можна забезпечити подолання кризових явищ й вирішити багато нагальних соціально-економічні проблеми регіонів.

E. Weisman

MECHANISMS TO ATTRACT INVESTMENTS TO THE REGIONAL ECONOMY THROUGH PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Summary

The mechanism of investment in the economy of the region on the basis of public-private partnership with the definition of the basic principles (commitment, funding as labor, services, financial discipline), methods (self-financing, corporatization, loan financing, government funding, and mixed financing, project financing) and tools (budget funds, funds of economic entities, including on the basis of public-private partnerships; tariff policy, resource efficiency, infrastructure bonds, funds development institutions, credit resources of domestic and foreign commercial banks) is a modern and popular tool attracting investment, with which you can provide to overcome the crisis and to solve many pressing socio-economic difficulties.

№ 6 2014, стор. 149 - 153

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 209

Відомості про авторів

Е. Я. Вайсман

здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування

E. Weisman

сompetitor, National University of Water Management and Nature

Як цитувати статтю

Вайсман Е. Я. Механізм залучення інвестицій в економіку регіону на основі державно-приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 149–153.

Weisman, E. (2014), “Mechanisms to attract investments to the regional economy through public-private partnership”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 149–153.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.