EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
А. І. Камінський

Назад

УДК: 35.072.81

А. І. Камінський

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

Окреслено та оцінено сучасний стан і перспективи розвитку інституційного забезпечення державного управління розвитком регіональної інноваційної системи в сучасних умовах. Визначено функції та компетенції державних структур, що мають відношення до організації інноваційної діяльності в Україні. Встановлено фактори, які безпосередньо впливають на неефективність адміністративно-організаційної структури державного управління науково-технічною та інноваційною діяльністю. Запропоновано шляхи удосконалення структури управління науково-технічним та інноваційним регіональним розвитком в Україні.

A. Kaminsky

INSTITUTIONAL SUPPORT FOR PUBLIC ADMINISTRATION DEVELOPMENT OF REGIONAL INNOVATION SYSTEMS IN MODERN CONDITIONS

Summary

Outlined and assessed the current state and prospects of development of institutional support for public administration development of regional innovation systems in modern terms. The functions and responsibilities of government agencies relating to the organization of innovative activity in Ukraine. The factors that influence the ineffectiveness of administrative and organizational structure of the state of the science, technology and innovation activities. Ways of improving the structure of the science and technology innovation and regional development in Ukraine.

№ 6 2014, стор. 164 - 168

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 200

Відомості про авторів

А. І. Камінський

здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування

A. Kaminsky

сompetitor, National University of Water Management and Nature

Як цитувати статтю

Камінський А. І. Інституційне забезпечення державного управління розвитком регіональної інноваційної системи в сучасних умовах. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 164–168.

Kaminsky, A. (2014), “Institutional support for public administration development of regional innovation systems in modern conditions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 164–168.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.