EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Д. А. Баранова

Назад

УДК: 351.72

Д. А. Баранова

ІНСТРУМЕНТИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Анотація

Встановлено високий рівень правопорушень у фінансовій сфері, що додає нерозв'язаних проблем в організації системи державного фінансового контролю, який існує. Визначено інструменти державного фінансового контролю в Україні. Досліджено стратегічні напрями розвитку системи державного фінансового контролю, що полягають у гармонійному розвитку складових елементів та усуненні диспропорцій і деформацій у системі державного фінансового контролю, з подальшим впровадженням та застосуванням визначених напрямів розвитку у концептуальній моделі цілісної системи державного фінансового контролю, за допомогою механізмів державного управління.

D. Baranova

TOOLS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF STATE FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE

Summary

The high level of crime in the financial sector, which adds unsolved problems of the system of financial control that exists. Definitely instruments of state financial control in Ukraine. Studied strategic development of public internal financial control , which is to the harmonious development of components and eliminating distortions and deformations in the state financial control , followed by the introduction and use of specified areas in the conceptual model of an integrated system of state financial control, through the mechanisms of governance.

№ 6 2014, стор. 173 - 177

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 486

Відомості про авторів

Д. А. Баранова

здобувач, Академія муніципального управління

D. Baranova

сompetitor, Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Баранова Д. А. Інструменти та напрями розвитку системи державного фінансового контролю в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 173–177.

Baranova, D. (2014), “Tools and trends of development of state financial control in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 173–177.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.