EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
М. В. Макаренко

Назад

УДК: 332.1

М. В. Макаренко

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ

Анотація

У статті розглянуто проблеми, що стоять перед Україною в питаннях формування інноваційної політики як на національному, так і регіональному рівні. Проаналізовано статистичні дані й наведено порівняльні цифри, що дозволяють судити про стан інноваційної сфери в Україні, наявному серйозному інноваційному потенціалі й причинах його недостатнього використання. Обгрунтовано стратегічну значимість для України управління інноваційним розвитком її регіонів в умовах процесів глобалізації. Наведено положення, що дозволяють судити про різницю підходів у формуванні інноваційної політики як на національному, так і на регіональному рівні. Оскільки інноваційність є ключовим чинником успіху, розглянуті завдання інноваційної політики, принципи, на яких вона повинна будуватися. Доведено, що елементи, що характеризують регіон, котрий розбудовує інновації, повинні стимулюватися владою через розробку належної регіональної політики й наведено її основні напрями, розглянуто деякі типології регіональних інноваційних систем у відповідності до особливостей управління й масштабів інновацій на підприємствах.

M. Makarenko

FORMATION OF AN INNOVATIVE POLICY ON THE REGIONAL LEVEL: A CONDITION AND PROBLEMS

Summary

The problems cohich to Ukraine cope with issues of formation of the innovative policy as on national, and regional level are considered in the article. The statistical data is analyzed and the comparative figures are resulted, allowing to conclude on a condition of innovative sphere in Ukraine, available serious innovative potential and the reasons of its insufficient use. The strategic importance for Ukraine of innovative development managements of its regions in the conditions of globalization processes is presented. The positions are enumerated herewith, allowing to classity a different approaches in formation of an innovative policy, both on national, and regional level. As innovation is a key success factor so, problems of an innovative policy, principles on which it operates are considered. It is proved that the elements characterizing region, enabling to develop innovations, should be encouraged with the authorities through working out of an appropriate regional policy and its basic directions are presented. Some classifications of regional innovative systems according to management features and innovations scales at the enterprises are considered.

№ 7 2014, стор. 9 - 13

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 374

Відомості про авторів

М. В. Макаренко

д. е. н., доцент, Азовський морський інститут

M. Makarenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Azov Maritime Institute Odessa National Maritime Academy

Як цитувати статтю

Макаренко М. В. Формування інноваційної політики на регіональному рівні: стан та проблеми. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 7. С. 9–13.

Makarenko, M. (2014), “Formation of an innovative policy on the regional level: a condition and problems”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 9–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.