EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО, ІНВЕСТИЦІЙНОГО, ІННОВАЦІЙНОГО ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З РЕСПУБЛІКОЮ БІЛОРУСЬ
О. М. Савицька

Назад

УДК: 339.9

О. М. Савицька

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО, ІНВЕСТИЦІЙНОГО, ІННОВАЦІЙНОГО ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З РЕСПУБЛІКОЮ БІЛОРУСЬ

Анотація

Представлено результати моніторингу міжнародного науково-технічного, інвестиційного, інноваційного українсько-білоруського співробітництва. Висвітлено напрями еколого-економічної співпраці України та Республіки Білорусь на сучасному етапі їх науково-технічного розвитку. Відображено основні питання підвищення ефективності співробітництва України та Республіки Білорусь у напрямах взаємного інвестування, інноваційного та науково-технічного розвитку в контексті удосконалення еколого-економічного спрямування та міжнародного партнерства, а також реалізації спільних інвестиційних проектів. Запропоновано удосконалювати й формувати ефективний механізм взаємодії між зацікавленими установами освіти, науковими організаціями та промисловими підприємствами України і Республіки Білорусь у сфері освіти, науки, освоєння нових і високих технологій, реалізації спільних програм наукового розвитку, підготовки та комерціалізації інноваційних проектів й просуванні сучасних технологій і товарів на ринки високорозвинених країн світу і країн, що розвиваються.

O. Savytska

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL, SCIENTIFIC, TECHNICAL, INVESTMENT, INNOVATION AND ENVIRONMENTAL-ECONOMIC COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE REPUBLIC OF BELARUS

Summary

The results of the monitoring of the international scientific, technical, investment, innovation of Ukrainian-Belarusian cooperation were suggested. Highlight areas of ecological and economic cooperation between Ukraine and the Republic of Belarus at the present stage of technological development were shown. The main issues of efficiency of cooperation between Ukraine and the Republic of Belarus in the direction of mutual investment, innovation and technological development in the context of improving the ecological and economic orientation and international partnerships and joint investment projects were reflected. It was proposed to improve and to create an effective mechanism of interaction between the interested educational institutions, research organizations and industrial enterprises of Ukraine and the Republic of Belarus in the field of education, science, the development of new and high technology, the implementation of joint programs of scientific development, preparing and commercialization of the innovative projects and the promotion of modern technologies and products to the markets of developed countries and developing countries of the world.

№ 7 2014, стор. 26 - 30

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 678

Відомості про авторів

О. М. Савицька

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

O. Savytska

Ph.D., Associate Professor of Department of Management, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Савицька О. М. Розвиток міжнародного, науково-технічного, інвестиційного, інноваційного та еколого-економічного співробітництва України з республікою білорусь. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 7. С. 26–30.

Savytska, O. (2014), “The development of international, scientific, technical, investment, innovation and environmental-economic cooperation between Ukraine and the republic of belarus”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 26–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.