EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
О. В. Абакуменко, П. О. Лук'яшко, М. В. Литовченко

Назад

УДК: 330.3

О. В. Абакуменко, П. О. Лук'яшко, М. В. Литовченко

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено комплексний аналіз впливу зовнішньоекономічної діяльності на економіку України. На основі дослідження динаміки чистого експорту та товарної структури зовнішньої торгівлі зроблено висновок про посилення тенденцій перетворення України на сировинний придаток та ринок збуту для іноземних суб'єктів. Оцінка напрямів та наслідків іноземного інвестування дозволяє виявити, що домінуючою сферою інтересів іноземного бізнесу залишаються підприємства, котрі виробляють продукцію з низькою часткою доданої вартості, а також банківські установи, що дає додаткові можливості у скеруванні фінансових ресурсів на потреби розвитку сировинного виробництва і торгівлі, та медіа-компанії, що дозволяє впливати на поведінку споживачів. Можливості державного регулювання зовнішньої торгівлі України в значній мірі обмежуються залежністю бюджету від податків з імпорту.

О. Аbаkumеnkо, P. Lukyashko, M. Litovchenko

INFLUENCE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY TO THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

In article the complex analysis of influence of foreign economic activity on economy of Ukraine is carried out. On the basis of research of dynamics of pure export and commodity structure of foreign trade the conclusion is drawn on strengthening of tendencies of transformation of Ukraine in a raw appendage and a sales market for foreign subjects. The assessment of the directions and consequences of foreign investment allows to find out that the dominating sphere of interests of foreign business there are enterprises which make production with a low share of a value added, and also banking institutions that gives additional opportunities in the direction of financial resources for needs of development of raw production and trade, and the media company that allows to influence behavior of consumers. Possibilities of state regulation of foreign trade of Ukraine are substantially limited to dependence of the budget on taxes on import.

№ 7 2014, стор. 45 - 51

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 526

Відомості про авторів

О. В. Абакуменко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

О. Аbаkumеnkо

Php, associate professor, professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management


П. О. Лук'яшко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

P. Lukyashko

Php, associate professor, associate professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management


М. В. Литовченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

M. Litovchenko

Php, associate professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

Як цитувати статтю

Абакуменко О. В., Лук'яшко П. О., Литовченко М. В. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на економіку України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 7. С. 45–51.

Аbаkumеnkо, О., Lukyashko, P. and Litovchenko, M. (2014), “Influence of foreign economic activity to the economy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 45–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.