EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В. Я. Чевганова

Назад

УДК: 658:339.56

В. Я. Чевганова

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Анотація

Сучасне функціонування світового господарства на ринкових засадах і побудова ринкової економіки в Україні ставлять завдання щодо інтеграції до світової економіки, участі в міжнародному поділі праці. Реалізація стратегічних засад зовнішньоекономічної політики України дають можливість отримати додаткові ресурси, стимули для підвищення ефективності національної економіки, конкурентоспроможності на світовому ринку. Захист національних інтересів за умов посилення науково-технічного прогресу і глобалізації, загострення конкуренції на світовому ринку потребує від уряду України проведення зовнішньої економічної політики, адекватної сучасним вимогам функціонування світового ринку та реальному рівню розвитку національної економіки.

V. Chevhanova

STRATEGIC DIRECTIONS OF FOREIGN POLICY OF UKRAINE

Summary

The current functioning of the world economy based on market principles and a market economy in Ukraine are aiming to integrate into the global economy , participation in the international division of labor. Implementation of the strategic principles of foreign policy of Ukraine provide an opportunity to gain additional resources, incentives to improve the efficiency of the national economy 's competitiveness in the global market. Protecting national interests by strengthening the conditions of scientific and technological progress and globalization, increased competition in the global market requires the government to Ukraine carrying out foreign economic policy, adequate functioning of the modern requirements of the world market and the real level of national economic development.

№ 7 2014, стор. 91 - 95

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 471

Відомості про авторів

В. Я. Чевганова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

V. Chevhanova

Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Business Economics and HR Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuka

Як цитувати статтю

Чевганова В. Я. Стратегічні напрями зовнішньоекономічної політики України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 7. С. 91–95.

Chevhanova, V. (2014), “Strategic directions of foreign policy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 91–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.