EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
І. П. Петровська

Назад

УДК: 338.22.01 УДК 338.22.01

І. П. Петровська

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті проведено сутнісний аналіз відомих визначень "державної інноваційної політики". Висвітлюються різні підходи до визначення "державно інноваційної політики". Виокремлено рівні державної інноваційної політики, які за результатами оцінки їх ефективності дозволяють оперативно коригувати: цілі, плани, механізми, інструменти, принципи та інші ресурси. У даному дослідженні було дано авторське визначення сутності дефініції "державна інноваційна політика", що дозволяє виокремити комплексність компонентів державної інноваційної політики та сформувати системний підхід до процесу державного регулювання інноваційної діяльності.

I. Petrovska

SCIENTIFIC APPROACHES TO DEFINE STATE INNOVATION POLICY IN MODERN CONDITIONS

Summary

The article analyzes the essential well-known definitions of "state innovation policy". It highlights the different approaches to the definition of "public innovation policy". Author determined the level of innovation policy, which, according to the investigation results, lets us efficiently adjust: goals, plans, machinery, tools, guidelines and other resources. In this study, there is an author definition what the essence of the term "state innovation policy" is, which allows to isolate the complexity of the state innovation policy components and establish a systematic approach to the process of state regulation of innovation.

№ 7 2014, стор. 105 - 109

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 451

Відомості про авторів

І. П. Петровська

здобувач, Національний технічний університет України "КПІ"

I. Petrovska

postgraduate, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Петровська І. П. Наукові підходи до визначення державної інноваційної політики в сучасних умовах . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 7. С. 105–109.

Petrovska, I. (2014), “Scientific approaches to define state innovation policy in modern conditions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 105–109.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.