EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МІСТА
О. В. Циганенко

Назад

УДК: 332.145

О. В. Циганенко

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МІСТА

Анотація

У статті запропоновано підходи до формування комплексної соціально-економічної оцінки території для розробки соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міста. Автором зазначається, що стратегії розвитку міст на сьогоднішній день розробляються за різними методиками і інструменти реалізації цих стратегій у кожного міста свої. Основними компонентами стратегічного плану міста є результати комплексної соціально-економічної оцінки території. Встановлено, що на основі комплексної оцінки території міста визначається профіль і масштаб майбутнього розвитку. Автором визначено способи проведення оцінки міста, що засновані на експертних оцінках. Запропоновано послідовність робіт з комплексної оцінки території міста та наведено умови, яких необхідно дотримуватись при проведенні комплексної соціально-економічної оцінки.

О. Tsyganenko

THE USE OF COMPLEX SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT OF THE AREA FOR MAKING SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC STRATEGIES OF THE CITY DEVELOPMENT

Summary

The article proposed the approaches to the formation of complex socio-economic assessment of the area for making socio-ecological and economic strategies of the city development. The author states that today the cities development strategies are developed by different methods and every city has its own implementation tools of these strategies. The main components of the strategic plan of the city are the results of complex socio-economic assessment of the area. Determined that on the base of complex assessment of the city area the profile and scale of future development is defined. The author determines the ways to assess the city, based on experts' reviews. The sequence of works on complex assessment of the city area are provided as well as the conditions are to be followed in conducting complex socio-economic assessment.

№ 7 2014, стор. 116 - 120

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 482

Відомості про авторів

О. В. Циганенко

викладач кафедри економіки і управління, Конотопський інститут Сумського державного університету

О. Tsyganenko

Lecturer, Department of Economics and Management, Konotop Institute of Sumy State University

Як цитувати статтю

Циганенко О. В. Застосування комплексної соціально-економічної оцінки території для розробки соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міста. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 7. С. 116–120.

Tsyganenko, О. (2014), “The use of complex socio-economic assessment of the area for making socio-ecological and economic strategies of the city development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 116–120.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.