EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД ТА ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАВДАННЯМ ДОСЯГНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
В. П. Загарій

Назад

УДК: 338.2:336.7 (043.3)

В. П. Загарій

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД ТА ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАВДАННЯМ ДОСЯГНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті охарактеризовано монетарну політику НБУ у кризовий та посткризовий періоди. Визначено, що одним із вирішальних факторів підтримки монетарної стабільності в країні як основи фінансової безпеки держави є золотовалютні резерви. На основі аналізу функціонування фінансової системи держави виявлено загрозу фінансовій безпеці держави у наслідок режиму фіксованого валютного курсу. Досліджено кроки НБУ задля мінімізації зазначеної загрози та запропоновано зміну орієнтирів у проведенні монетарної політики.

V. Zagarii

MONETARY POLICY IN UKRAINE IN THE POST-CRISIS PERIOD AND ITS RELEVANCE TO THE TASK OF ACHIEVING FINANCIAL SECURITY OF THE STATE

Summary

The NBU's monetary policy during the crisis and post-crisis periods is characterized in the article. The gold and foreign exchange reserves of the state are determined to be the decisive factors in support of the monetary stability in the country as the basis for the financial security. A threat to financial security of the state as a result of a fixed exchange rate is detected after the analyses of the results of the functioning of the financial system of the state. The NBU's measures for minimization of the determined threat are discovered; the changes in the guidelines for monetary policy are proposed.

№ 7 2014, стор. 121 - 124

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 449

Відомості про авторів

В. П. Загарій

здобувач, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

V. Zagarii

PhD candidate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Загарій В. П. Грошово-кредитна політика України у посткризовий період та її відповідність завданням досягнення фінансової безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 7. С. 121–124.

Zagarii, V. (2014), “Monetary policy in Ukraine in the post-crisis period and its relevance to the task of achieving financial security of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 121–124.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.