EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНОЛОГІЧНО-ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КЛАСТЕРУ РЕГІОНУ
К. Д. Хорольський

Назад

УДК: 339.137.2 (177)

К. Д. Хорольський

ТЕХНОЛОГІЧНО-ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КЛАСТЕРУ РЕГІОНУ

Анотація

У статті розглянуто роль технологічних інновацій на підприємствах гірничо-металургійного кластеру регіону. На основі аналітичного аналізу проблеми та вибору інноваційного сценарію розвитку гірничо-добувної промисловості та іі гірничо-металургійного кластеру України виявлено фактори, які впливають на динаміку розвитку інноваційних процесів у кластері, встановлено можливості підтримання високого конкурентного статусу кластеру за рахунок ефективної інноваційної політики та обраної стратегії інноваційно-технологічного розвитку його підприємств.
Шляхом використання технічного потенціалу комплексної переробки залізних руд, світового інноваційного досвіду розвитку технологій збагачення сильно-магнітних і окислених руд, повторної переробки сировини техногенних родовищ розроблено дев'ять етапів розвитку кластеру до 2030 року. Розроблено інноваційно-технологічну базу кластеру, яка повинна забезпечити виробництво інноваційної продукції світового рівня при одночасному зменшенні техногенних навантажень на навколишнє середовище, та зменшення питомих витрат енергоносіїв на 25—30 % на одну тонну продукції. Управління розвитком гірничо-металургійного кластеру буде виконуватись за допомогою сучасних інтелектуальних систем інформаційного забезпечення на базі розробленої ситуаційної кімнати та системи збалансованих показників підприємств кластеру.

K. Khorolskyi

TECHNOLOGICAL INNOVATION STRATEGY OF MINING AND SMELTING CLUSTER REGION

Summary

The article examines the role of technological innovation on mining-metallurgical cluster region. Based on the analytical analysis of the problem and the choice of the innovation scenario of mining-mining and ii mining-metallurgical cluster Ukraine Factors that affect the dynamics of the innovation process in the cluster, set the possibility to maintain a high competitive status of the cluster through effective innovation policy and innovation strategy chosen — technological development of its businesses.
Through the use of technological capabilities for complex processing of iron ore global innovation technology development experience highly enriching-magnetic and oxidized ores, recycled materials technogenic deposits developed nine stages of cluster development in 2030. Designed innovation-technological base cluster, which should ensure the production of world-class innovative products while reducing man-made pressures on the environment, and reduce the unit costs of energy by 25—30% per ton of product. Management of mining-metallurgical cluster will be done using modern intelligent information support systems developed on the basis of situational rooms and balanced scorecard enterprises cluster.

№ 7 2014, стор. 135 - 143

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 284

Відомості про авторів

К. Д. Хорольський

здобувач кафедри Економіки праці та менеджменту, Кіровоградський національний технічний університет

K. Khorolskyi

Researcher, Department of Labour Economics and Management, Kirovograd National Technical University

Як цитувати статтю

Хорольський К. Д. Технологічно-інноваційна стратегія розвитку гірничо-металургійного кластеру регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 7. С. 135–143.

Khorolskyi, K. (2014), “Technological innovation strategy of mining and smelting cluster region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 135–143.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.