EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УКРАЇНА — ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Н. О. Васюк

Назад

УДК: 35-027.21/.22:339.9:327.7

Н. О. Васюк

УКРАЇНА — ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті проаналізовані євроінтеграційні процеси в Україні на сучасному етапі, визначено основні проблемні питання на шляху до інтеграції України в ЄС та подано основні напрями розвитку для вирішення цих проблем.

N. Vasiuk

UKRAINE — EUROPEAN UNION: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary

Analyzes the process of European integration in Ukraine identified the major issues on the way to Ukraine's integration into the EU and the main directions of development to address these issues in the article.

№ 7 2014, стор. 148 - 153

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 506

Відомості про авторів

Н. О. Васюк

к. держ. упр., провідний науковий співробітник відділу європейської інтеграції та адаптації зарубіжного досвіду, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України

N. Vasiuk

candidate of science in Public Administration, Leading Scientific employee Institute of Public Administration and Local Government National Academy of Public Administration the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Васюк Н. О. Україна — європейський союз: сучасний стан та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 7. С. 148–153.

Vasiuk, N. (2014), “Ukraine — european union: current state and prospects of development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 148–153.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.