EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА КООПЕРАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯМ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
А. Ю. Якимчук

Назад

УДК: 351/354:502

А. Ю. Якимчук

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА КООПЕРАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯМ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Анотація

Розглянуто питання міжнародної співпраці у галузі збереження біорізноманіття. Проаналізовано діяльність та структуру міжнародних організацій, що здійснюють екологічну політику. Досліджено основні аспекти та особливості кооперації зусиль у галузі збереження біорізноманіття, виявлено недоліки здійснення міжнародної діяльності та запропоновано шляхи їх усунення. Особливу увагу автором приділено діяльності Глобального екологічного фонду (ГЕФ), як найбільшого фінансового інвестора заходів збереження біорізноманіття у світі. Проаналізовано обсяги фінансування природоохоронних проектів ГЕФ за певний період. Запропоновано основні заходи удосконалення державної політики збереження біорізноманіття.

A. Yakymchuk

INTERNATIONAL COOPERATION AS AN ELEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION BIODIVERSITY MAITAINANCE

Summary

The question of international cooperation in the conservation of biodiversity has been discussed. The activity and structure of international organizations engaged in environmental policy have been analyzed. The basic features aspects and cooperative efforts in biodiversity identified shortcomings for international and suggests ways to address them have been investigated. The particular attention is paid to the Global Environment Fund (GEF) as the largest financial investor activities of biodiversity conservation in the world. The finansing of environmental projects GEF has been analyzed. The basic state policy measures improving biodiversity conservation have been ordered.

№ 7 2014, стор. 154 - 159

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 474

Відомості про авторів

А. Ю. Якимчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

A. Yakymchuk

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

Як цитувати статтю

Якимчук А. Ю. Міжнародне співробітництво та кооперація як елемент управління збереженням біорізноманіття. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 7. С. 154–159.

Yakymchuk, A. (2014), “International cooperation as an element of public administration biodiversity maitainance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 154–159.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.