EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
О. Ф. Сальнікова

Назад

УДК: 351.86

О. Ф. Сальнікова

АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті проведено аналіз військово-технічної політики як об'єкта державного управління, окреслено схему системи управління воєнно-технічною політикою, визначено характерні ознаки та основні завдання воєнно-технічної політики в сучасних умовах. Воєнно-технічна політика є складовою частиною державної політики й спрямована на розробку та реалізацію заходів щодо підтримки й розвитку воєнно-технічного потенціалу країни, його раціонального використання в інтересах забезпечення національної безпеки держави. Боєздатність Збройних Сил і національна безпека України обумовлюються рівнем воєнно-технічної політики. У статті автор робить спробу вирішити проблему точного визначення поняття "воєнно-технічна політика держави".

O. Salnikova

ANALYSIS OF MILITARY-TECHNICAL POLITICS AS AN OBJECT OF STATE ADMINISTRATION

Summary

In the article the analysis of military-technical policy as an object of state administration is considered. The chart of control system of military-technical policy is outlined. Characteristics and basic tasks of military-technical policy in modern terms are certained. Military-technical policy is component part of public policy and sent to development and realization of events in relation to support and development of military-technical potential of country, his rational use in interests providing of national security of the state. Military efficiency of the Armed Forces and national safety of Ukraine are stipulated by the level of military-technical policy. In the article an author tries to decide the problem of exact determination of concept "Military-technical policy of the state".

№ 7 2014, стор. 168 - 171

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 471

Відомості про авторів

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., доцент кафедри національної безпеки Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, associate professor of department of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Сальнікова О. Ф. Аналіз військово-технічної політики як об'єкта державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 7. С. 168–171.

Salnikova, O. (2014), “Analysis of military-technical politics as an object of state administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 168–171.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.