EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ЦЕНТРІВ ВИТРАТ ПІД ЧАС ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
М. І. Іщенко

Назад

УДК: 65.012.122:658.152

М. І. Іщенко

ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ЦЕНТРІВ ВИТРАТ ПІД ЧАС ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Анотація

У статті розглядається питання оцінки фінансово-економічних результатів підприємств-центрів витрат під час впровадження інвестиційного проекту на основі розробленого автором показника різниці між плановими і фактичними витратами та здійснюється порівняння його із традиційним показником EBITDA.
Автором розглянуто інвестиційний проект стратегічного розвитку гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" на період 2012—2030 рр., що передбачає максимальне нарощування обсягів видобутку та виробництва. Також у інвестиційному проекті планується зниження собівартості продукції, починаючи з 2020 р., що пояснюється введенням в експлуатацію більш економічних машин та обладнання.
Результати виконаних розрахунків показали, що як загальноприйнятий показник EBITDA, так і розроблений автором показник оцінки фінансово-економічних результатів операційної діяльності на основі різниці між плановими і фактичними витратами мають позитивну величину та вказують на високу ефективність досліджуваного інвестиційного проекту. Але встановлено, що загальноприйнятий показник EBITDA є набагато вищим за запропонований автором показник у зв'язку з тим, що EBITDA враховує вплив збільшення обсягу виробництва по підприємствам гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТХОЛДИНГ" за рахунок внутрішніх замовлень холдингу, на які, насправді, підприємства гірничодобувного дивізіону вплинути не можуть. Крім того, в загальноприйнятому показнику EBITDA не враховано негативний вплив приросту внутрішньої кредиторської заборгованості.
Отже, запропонований автором показник дозволяє більш об'єктивно оцінювати фінансово-економічні результати підприємств-центрів витрат під час впровадження інвестиційного проекту, оскільки виключається вплив на них зовнішніх факторів.

M. Ishchenko

EVALUATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC PERFORMANCE OF ENTERPRISES-COST CENTERS DURING IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT PROJECT

Summary

This article focus is on evaluation of the financial and economic performance of enterprises cost centers during implementation of the investment project based on the index of difference between the planned and actual expenditures developed by the author and on its comparison with the traditional index of EBITDA.
The author studies the strategic development investment project of the mining division of METINVEST HOLDINH" LLC for the period 2012—2030, considering maximum growth in output and production. The investment project supposes production costs reduction, starting from 2020, due to the commissioning of more efficient machinery and equipment.
Results of the calculations showed that both the conventional index EBITDA, and the developed by the author parameter estimating financial and economic results of operations based on the difference between the planned and actual expenditures, have the positive value, indicating high efficiency of the studied investment project. But it was found that EBITDA is generally much higher than the index proposed by the author due to the fact that EBITDA includes the effect of production increase in the enterprises of mining division of "METINVEST HOLDINH" LLC due to internal demand, which, in fact, cannot be influenced by the mining division. In addition, the conventional index EBITDA does not include the negative impact of growth of internal accounts payable.
So, the proposed index can be used to more objectively assess the financial and economic performance of enterprises cost centers during the implementation of the investment project, as it excludes the impact of external factors.

№ 8 2014, стор. 6 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 374

Відомості про авторів

М. І. Іщенко

к. е. н., член Правління, директор гірничодобувного дивізіону, ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", докторант, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

M. Ishchenko

PhD in Economics, Member of Executive Board, Director of Mining Division of METINVEST HOLDING LLC, Dr. Sc. (Econ.) Degree Seeker, State institution of higher education "Kryvyi Rih National University"

Як цитувати статтю

Іщенко М. І. Оцінка фінансово-економічних результатів операційної діяльності підприємств-центрів витрат під час впровадження інвестиційного проекту. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 8. С. 6–10.

Ishchenko, M. (2014), “Evaluation of financial and economic performance of enterprises-cost centers during implementation of the investment project”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 6–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.