EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НІШЕВИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ
О. В. Коваленко

Назад

О. В. Коваленко

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НІШЕВИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ

Анотація

Проаналізовано ефективність інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ринкових відносин.
Висвітлено проблеми ефективної діяльності інноваційних підприємств харчової промисловості. Встановлено, що економічний ефект — це кількісний показник, який враховує у вартісному виразі усі результати та витрати, а також рівень впливу якісних видів інноваційних ефектів, одержаних від здійснення інноваційної діяльності. На прикладі ринку дитячого харчування доведено, що економічний ефект від інноваційної діяльності можуть створювати не лише дослідники, науковці і виробники, а й споживачі продукції.
Обгрунтовано методичні підходи, що надають можливості для підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємств. Визначено ефективність інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості та перспективи розвитку нішевого ринку дитячого харчування. Один з методичних підходів, що відкриває можливості для підвищення ефективності підприємницької діяльності, — це диверсифікація, у межах якої виділено декілька сценаріїв. Зокрема орієнтація виробництва харчової продукції на нішеві продовольчі ринки дає можливість виробнику отримувати чималий економічний ефект.

O. Kovalenko

EFFICIENCY IMPLEMENTING OF INNOVATIVE PRODUCTS ON THE FOOD MARKETS NICHES

Summary

The article analyses the efficiency of innovative activity under the conditions of food industry market.
The paper covers the investigation into the problems efficiency of food industry innovative activity. It has been established that the economic effect a quantitative indicator that considers in value all the results and costs and the level of influence of high-quality innovative effects resulting from the implementation of innovation. For example, baby food market it has been proved that the economic effect of innovation activities can create not only researchers, scientists and entrepreneurs, but also the consumers.
It has been proved methodological approaches that provide possibilities to for increasing efficiency entrepreneurial activity. It has been defined efficiency of innovation activities food industry and development prospects of baby food markets niches. One of the methodological approaches that provides opportunities to increase business efficiency this diversification, within which allocated a number of scenarios. In particular, the orientation of the production of food products for niche food markets makes it possible the producer to receive a considerable economic effect.

№ 8 2014, стор. 26 - 29

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 468

Відомості про авторів

О. В. Коваленко

к. е. н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу Інститут продовольчих ресурсів, м. Київ

O. Kovalenko

candidate of economic sciences, senior research worker, vice-head of the department of economic research, Institute of Food Resources

Як цитувати статтю

Коваленко О. В. Ефективність впровадження інноваційної продукції на нішевих продовольчих ринках. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 8. С. 26–29.

Kovalenko, O. (2014), “Efficiency implementing of innovative products on the food markets niches”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 26–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.