EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
О. В. Тимошенко

Назад

УДК: 336.02

О. В. Тимошенко

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Анотація

У статі розроблено методику оцінки фінансової спроможності місцевого бюджету у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. Запропоновано підхід виявлення фінансових процесів, які відбуваються в регіональній фінансовій системі. Виявлено слабкі сторони конкретного регіону в розрізі бюджетного потенціалу, потенціалу населення та інвестиційного потенціалу. Запропоновано переглянути обсяги бюджетоутворюючих податків. Розрахований інтегральний показник фінансової спроможності місцевого бюджету. Розроблено практичні рекомендації до впровадження стратегічних напрямів фінансового забезпечення регіонального розвитку.

О. Tymoshenko

АN ESTIMATION OF FINANCIAL ABILITY OF LOCAL BUDGETS IS IN PROVIDING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

Summary

In the article methodology of estimation of financial solvency of local budget is worked out in providing of socio-economic development of region. Offered approach exposure of financial processes that take place in the regional financial system. Weak parties of concrete region are educed in the cut of budgetary potential, potential of population and investment potential. Proposed revised budget-tax amounts. Computed integral indicator of the financial capacity of the local budget. Practical recommendations for the implementation of the strategic directions of financial support for regional development.

№ 8 2014, стор. 30 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 408

Відомості про авторів

О. В. Тимошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств та банківської справи, Дніпропетровська державна фінансова академія

О. Tymoshenko

Ph.D. in Economics, assistant professor of finance and business banking, Dnipropetrovsk State Finance Academy

Як цитувати статтю

Тимошенко О. В. Оцінка фінансової спроможності місцевих бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 8. С. 30–33.

Tymoshenko, О. (2014), “Аn estimation of financial ability of local budgets is in providing of socio-economic development of regions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 30–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.