EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
Ж. В. Гарбар

Назад

УДК: 336.7(045)

Ж. В. Гарбар

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Анотація

У статті представлено результати досліджень теоретико-практичних основ державних запозичень в Україні. Визначено сутність та відмінності державних цінних паперів від інших фондових інструментів, умови емісії і розміщення, переваги та недоліки використання казначейських зобов'язань. Наведено класифікацію державних запозичень, з'ясовано джерела погашення державних запозичень. Визначено принципи формування державної політики щодо здійснення державних запозичень. Виявлено особливості функціонування вітчизняного внутрішнього ринку державних цінних паперів. Проаналізовано основні показники первинного ринку ОВДП України у 2009—2013 роках. З'ясовано фактори, які вплинули на значне зростання зовнішніх державних запозичень в Україні.

Z. Garbar

FEATURES OF FUNCTIONING OF MARKET OF THE STATE BORROWINGS

Summary

In the article the results of researches of теоретико-практичних bases of the state borrowings are presented in Ukraine. Certainly essence and differences of state securities from other fund instruments, terms of emission and placing, advantages and lacks of the use of treasury obligations. Classification of the state borrowings is resulted, the sources of redemption of the state borrowings are found out. Certainly principles of forming of public policy in relation to realization of the state borrowings. Found out the features of functioning of domestic internal market of state securities. The basic indexes of primary market of OVDP of Ukraine are analysed in 2009—2013 years. Factors which influenced on considerable growth of the external state borrowings in Ukraine are found out.

№ 8 2014, стор. 44 - 50

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 178

Відомості про авторів

Ж. В. Гарбар

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

Z. Garbar

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Economics Doctoral Candidate, Kyiv National University of Trade and Economics

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.