EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ" З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НАУКОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ
Є. Ю. Мордань

Назад

УДК: 336.71:005.582

Є. Ю. Мордань

ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ" З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НАУКОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

Анотація

У статті здійснено детальний аналіз понятійного апарату у банківській сфері, зокрема розкрито сутність визначень "регулювання" (по відношенню до будь-яких об'єктів), "регулювання банківської системи", "регулювання банківської діяльності", "банківське регулювання" і "банківський нагляд" та на основі проведеного дослідження сформовано власну позицію автора до трактування поняття "регулювання банківської системи".

Ye Mordan

INTERPRETATION OF ESSENCE CONCEPT OF " REGULATION OF THE BANKING SYSTEM" TAKING INTO ACCOUNT OF MODERN TENDENCIES OF SCIENTIFIC METHODOLOGY

Summary

The article made a detailed analysis of the conceptual apparatus in banking, including definitions of the essence of "regulation" (in relation to any object), "regulation of the banking system", "regulation of banking activities", "banking regulation" and "banking supervision" and on the basis of the research the author has formed his own position to the interpretation of the term "regulation of the banking system".

№ 8 2014, стор. 83 - 86

Кількість переглядів: 376

Відомості про авторів

Є. Ю. Мордань

аспірант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"

Ye Mordan

Ph.D. student, Department of International Economics, SHEI "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine"

Як цитувати статтю

Мордань Є. Ю. Трактування сутності поняття "регулювання банківської системи" з урахуванням сучасних тенденцій наукової методології. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 8. С. 83–86.

Mordan, Ye (2014), “Interpretation of essence concept of " regulation of the banking system" taking into account of modern tendencies of scientific methodology”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 83–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.