EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
О. В. Перепелюкова

Назад

УДК: 331.1

О. В. Перепелюкова

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Анотація

Стаття присвячена визначенню структури трудового потенціалу. На основі аналізу існуючих підходів до визначення сутності поняття трудовий потенціал та його структури було виділено три складові структури трудового потенціалу: технічний потенціал трудових ресурсів, виробничий потенціал трудових ресурсів, економічний потенціал трудових ресурсів. Було опрацьовано основні структурні складові категорії "потенціал". У статті запропоновано шляхи формування та використання потенціалу трудових ресурсів. Було запропоновано у загальному вигляді співвідношення носія і його потенціалу у взаємодії із зовнішнім середовищем. У статті визначено основні фактори впливу кожної структурної одиниці на трудовий потенціал. Визначено особливості формування трудового потенціалу з урахуванням його структурних складових. Акцентується увага на управління факторами впливу задля покращення процесу загального використання та формування трудового потенціалу на основі зміни технічного, виробничого та економічного потенціалів трудових ресурсів.

E. Perepelyukova

FEATURES DEFINING THE STRUCTURE OF THE LABOR POTENTIAL OF THE REGION

Summary

The article is devoted to defining the structure of the labor potential. Based on the analysis of existing approaches to defining the essence of the concept of labor potential and its structure was identified three aspects of the structure of the labor potential: technical capacity of human resources, production capacity of human resources and economic potential workforce. It worked out the basic structural components of the category of "potential". The article suggests ways of creating and using the potential workforce. It was suggested that in general the ratio of the carrier and its potential for interaction with the environment. The article outlines the main impacts of each structural unit of the labor potential. The features of the formation of the labor potential in view of its structural components. Attention is focused on the impact of management factors to improve the overall process of formation and use of labor potential on the basis of changes in the technical, industrial and economic potential workforce.

№ 8 2014, стор. 99 - 102

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 231

Відомості про авторів

О. В. Перепелюкова

провідний економіст, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України

E. Perepelyukova

Senior Economist, Lugansk branch of the Institute of Economics and Legal Studies, NAS of Ukraine

Як цитувати статтю

Перепелюкова О. В. Особливості визначення структури трудового потенціалу регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 8. С. 99–102.

Perepelyukova, E. (2014), “Features defining the structure of the labor potential of the region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 99–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.