EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ
О. О. Нечай, Г. П. Мальцева

Назад

УДК: 339.5

О. О. Нечай, Г. П. Мальцева

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ

Анотація

У статті розглянуто поняття конкурентоспроможності товару та проаналізовано причини сучасного стану низького рівня конкурентоспроможності українських товарів на міжнародних ринках, а також засоби покрашення існуючої ситуації. Оскільки у ринкових умовах, що склалися на сучасному етапі розвитку кожної країни окремо, першочерговою проблемою є конкурентоспроможність тих чи інших товарів, це, у свою чергу, являє собою вирішальний чинник комерційного успіху підприємництва. Конкурентоспроможність товарів є одним із показників конкурентоспроможності підприємства в цілому, а отже, і економіки, яка в свою чергу, напряму залежить від конкурентоспроможності окремих вітчизняних підприємств. Конкурентоспроможна національна економіка у сучасному світі є основою для забезпечення сталого розвитку кожної держави та підвищення добробуту націй.

O. Nechay, A. Maltseva

FEATERES OF COMPETITIVENESS OF THE UKRAINIAN GOODS

Summary

In this article the concept competitiveness of goods is considered and the reasons of a current state not competitiveness of the Ukrainian goods in the international markets, and also methods of improvement of current situation are analyzed. Now the market conditions which have developed at the present stage of development of each country, a prime problem is competitiveness of these or those goods, it represents a decisive factor of commercial success of business. Competitiveness of goods is one of indicators of competitiveness of the enterprise as a whole, so and economy which in turn, directly depends on competitiveness of separate domestic enterprises. The competitive national economy is a basis for providing a sustainable development of each state and a growth in prosperity of the nations.

№ 8 2014, стор. 117 - 119

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 427

Відомості про авторів

О. О. Нечай

к. е. н., доцент кафедри міжнародні економічні відносини, Запорізький національний технічний університет

O. Nechay

Ph.D. in Economics, Zaporizhzhye national technical university


Г. П. Мальцева

студент, Запорізький національний технічний університет

A. Maltseva

Student, Zaporizhzhye national technical university

Як цитувати статтю

Нечай О. О., Мальцева Г. П. Особливості конкурентоспроможності українських товарів. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 8. С. 117–119.

Nechay, O. and Maltseva, A. (2014), “Feateres of competitiveness of the ukrainian goods”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 117–119.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.