EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
О. Д. Береза

Назад

УДК: 342.5: 351/354

О. Д. Береза

ВПЛИВ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Анотація

У статті відзначено основні умови інноваційного розвитку та особливості становлення "економіки знань". Визначено, що для України є характерними нерівномірність і дисбаланс у розвитку різних складових інноваційності. Проаналізовано дані міжнародного рейтингу сприятливості умов для підприємницької діяльності та індекс сприйняття корупції. В якості характеристики інституційної ефективності держави розглянуто фактор "стратегічної взаємодоповнюваності", явище сприятливої і несприятливої рівноваги. Наведено узагальнену модель взаємодії держави з приватним сектором у форматі державно-приватного партнерства. Виділено найбільш значимі причини, що обумовлюють ефективність державно-приватного партнерства в інноваційній сфері, та відповідні корупційні ризики. Запропоновано заходи щодо зменшення впливу корупційних проявів у сфері державного управління на інноваційний розвиток в частині, що стосується реалізації проектів у форматі ДПП.

O. Bereza

IMPACTS OF CORRUPT ACTS IN THE SPHERE OF PUBLIC ADMINISTRATION ON INNOVATION DEVELOPMENT

Summary

The article notes the basic conditions for innovation development and peculiarities of "knowledge economy". It determines that the Ukraine is characterized by irregularity and imbalance in development of various components of innovation. There is an analysis of the doing business ranking and corruption perceptions index in the article. As the characteristics of the institutional effectiveness of the state it considers the factor "strategic complementarity", the phenomena of good and bad equilibrium. It summarizes the model of interaction between state and private sectors in the form of public-private partnerships. It highlights the most important reasons for the effectiveness of public-private partnerships in innovation and the related risks of corruption. It proposes the measures to reduce the impacts of corrupt acts in the sphere of public administration on innovative development concerning the implementation of PPP projects.

№ 8 2014, стор. 134 - 139

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 546

Відомості про авторів

О. Д. Береза

аспірант, кафедра управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Bereza

postgraduate student, department of social development administration, the National Academy of Public Administration of the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Береза О. Д. Вплив корупційних проявів у сфері державного управління на інноваційний розвиток. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 8. С. 134–139.

Bereza, O. (2014), “Impacts of corrupt acts in the sphere of public administration on innovation development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 134–139.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.