EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
О. М. Долінченко

Назад

УДК: 354.1 / 314.1

О. М. Долінченко

КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

Систематизовано категорійно-понятійний апарат державного управління демографічних процесів, що складається із формуючих категорій (державне регулювання, механізм державного регулювання, економічний механізм державного регулювання, нормативно-правовий механізм регулювання, організаційний (інституційний) механізм регулювання, демографічна подія, демографічний процес, демографічна ситуація, демографічне явище), які впливають на основні категорії (демографічна політика, державне регулювання демографічних процесів, механізм державного регулювання демографічних процесів, економічний механізм державного регулювання демографічних процесів, нормативно-правовий механізм регулювання демографічних процесів, організаційний (інституційний) механізм регулювання демографічних процесів, методологія державного регулювання демографічних процесів) та похідні категорії (народонаселення, відтворення населення, природний рух населення, природний приріст населення, народжуваність, смертність, міграції населення, демографічне навантаження, старіння населення). Основою державного регулювання демографічної політики, яке визначається нами як цілеспрямований, обгрунтований процес управлінського впливу суб'єктів управління на об'єкти управління за допомогою комплексу економічних, адміністративно-правових, виховних методів впливу, є механізм державного регулювання демографічними процесами, який визначається нами як сукупність практичних засобів, заходів, важелів та стимулів, які дають змогу державі впливати на демографічні процеси з метою їх регулювання. Реалізація державного регулювання демографічними процесами спрямована на об'єкти регулювання, зокрема на похідні категорії (народонаселення, відтворення населення, природний рух населення, демографічний перехід, природний приріст населення, народжуваність, смертність, міграції населення, демографічне навантаження населення, старіння населення).

O. Dolinchenko

CATEGORICAL-CONCEPTUAL APPARATUS OF STATE REGULATION OF DEMOGRAPHIC PROCESSES

Summary

Systematized category conceptual apparatus of public administration demographic processes, consisting of forming categories (government regulation, mechanism of state regulation, economic mechanism of state regulation, legal regulatory mechanism, organizational (institutional) regulatory mechanism, demographic event, the demographic process, demographics, demographic phenomenon) that affect the main categories (demographic, and regulation of demographic processes, the mechanism of state regulation of demographic processes, the economic mechanism of state regulation of demographic processes, the legal mechanism for regulating demographic processes, organizational (institutional) mechanisms regulating demographic processes, methodology of state regulating demographic processes) and derived categories (population, reproduction, natural movement of population, natural population growth, fertility, mortality, migration, population pressure, aging population). The basis for state regulation of population policy, which is defined by us as purposeful, based process management impact business management facilities management through complex economic, administrative, legal, educational methods influence the mechanism of state regulation of demographic processes, defined by us as set practical means and measures, instruments and incentives that enable the state to influence demographic processes for their regulation. Implementation of state regulation of demographic processes aimed at regulated objects, including derived categories (population, reproduction, natural increase in population, the demographic transition, population growth, fertility, mortality, migration, demographic pressure of population, aging population).

№ 8 2014, стор. 140 - 145

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 644

Відомості про авторів

О. М. Долінченко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ)

O. Dolinchenko

Graduate student, Department of regional administration, local self-government and administration of City, The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Долінченко О. М. Категорійно-понятійний апарат державного регулювання демографічних процесів. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 8. С. 140–145.

Dolinchenko, O. (2014), “Categorical-conceptual apparatus of state regulation of demographic processes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 140–145.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.