EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ІТ-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ
С. П. Лобов

Назад

УДК: 658.012.45

С. П. Лобов

РОЗРОБКА ІТ-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Анотація

Встановлено, що проблемі розробки стратегії в області інформаційних технологій (ІТ-стратегії), узгодженої з загальнокорпоративною, в даний час приділено недостатньо уваги. Для вирішення цього завдання запропоновано використовувати методологію стратегічного аналізу, зокрема такі методи, як управління по цілях (MBO) на підставі ключових показників результативності (KPI), збалансована система показників (BSC), бенчмаркінг. Доведено, що між ІТ-стратегією та загальною стратегією підприємства є не тільки прямий, але й зворотній зв'язок: ІТ-стратегія може вплинути на загальну стратегію та змінити її. Обгрунтовано, що розробка стратегії в області ІТ дозволяє забезпечити взаємозв'язок між стратегічними цілями підприємства та напрямами розвитку ІТ. Встановлено, що головними об'єктами стратегічного аналізу ІТ є інформаційні бізнес системи, ІТ інфраструктура, система управління ІТ; інформаційна безпека. Обстеження системи управління ІТ проводиться по таких напрямках:організаційна структура та персонал служби ІТ; процеси ІТ; документація, регламентна та нормативно-методична база; спеціалізоване програмне забезпечення для служби ІТ.

S. Lobov

DEVELOPMENT OF ENTERPRISE IT-STRATEGY WITH USE OF STRATEGIC ANALYSIS METHODOLOGY

Summary

It is established that not enough attention at present is paid to a problem of development of strategy in the field of the information technologies (IT-strategy) that coordinated with general corporate strategy. For the solution of this a task it is offered to use strategic analysis methodology, in particular such methods as Management by Objectives (MBO) on the basis of key performance indicators (KPI), balanced scorecard (BSC), benchmarking etc. It is proved that between IT-strategy and the general strategy of the enterprise is not only a straight correlation, but also feedback: IT-strategy can affect the general strategy and change it. It is proved that development of strategy in the field of IT allows to provide interrelation between strategic objectives of the enterprise and the directions of development of IT. It is established that the main objects of the strategic analysis of IT are information business systems, IT infrastructure, control system of IT; information security. Examination of a control system of IT is conducted in such directions: organizational structure and IT-service personnel; IT processes; documentation, procedural, standard and methodical base; the specialized software for IT-service.

№ 9 2014, стор. 26 - 30

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 308

Відомості про авторів

С. П. Лобов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

S. Lobov

Ph.D., Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"

Як цитувати статтю

Лобов С. П. Розробка іт-стратегії підприємства з використанням методології стратегічного аналізу. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 9. С. 26–30.

Lobov, S. (2014), “Development of enterprise it-strategy with use of strategic analysis methodology”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 26–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.