EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ КРЕАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА
С. В. Вахнюк

Назад

УДК: 336.71:001.895

С. В. Вахнюк

МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ КРЕАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

Анотація

Створення інтелектуальних виробництв є результатом практичної реалізації креативної активності суспільства. Рівень креативної активності населення країни визначається індикаторами економіки знань, що використовуються у сучасній світовій практиці для аналізу економіки. Одним із суттєвих механізмів впливу на цю відповідність є існуюча в країні банківська система. У статті розглядаються показники, що характеризують міру впливу банківської системи України на відносний обсяг науковців і інженерів та витрати на наукові дослідження і розробки. Пропонуються формули для розрахунку зазначених показників. У статті проводиться дослідження економічної сутності результатів застосування цих формул до статистичних показників поточного стану економіки України. У статті пропонуються форми реалізації елементів банківського механізму, які здатні підвищити значення індикаторів відносного обсягу науковців і інженерів та витрат на наукові дослідження і розробки в Україні.

S. Vakhnyuk

USING BANKING SYSTEM OF UKRAINE AS STIMULATION MECHANISM CREATIVE ACTIVITY OF SOCIETY

Summary

Creation of knowledge production is a result of the practical realization of the creative activity of the society. The level of creative activity of the population determines the degree of their compliance with the indicators of knowledge economy. One of the essential mechanisms of the effect of this line is the current banking system in the country. In this article considered indicators that characterize the influence of the Ukrainian banking system to level of science and engineering enrollment ratio and total expenditure for r&d. The formulas were proposed for calculating its. The economic substance of the results of applying these formulas to the statistical indicators of state Ukrainian economy was researched. We are proposing forms of implementation the elements of banking mechanism that can increase the indicators of science and engineering enrollment ratio and total expenditure for r&d in Ukraine.

№ 9 2014, стор. 31 - 35

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 202

Відомості про авторів

С. В. Вахнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

S. Vakhnyuk

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, SHEE "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

Як цитувати статтю

Вахнюк С. В. Механізм стимулювання банківською системою України креативної активності суспільства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 9. С. 31–35.

Vakhnyuk, S. (2014), “Using banking system of Ukraine as stimulation mechanism creative activity of society”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 31–35.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.