EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОЖЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РАМКАХ ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЮ (КРАЩА ПРАКТИКА ЄС: ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА ГЕРМАНІЯ)
Т. В. Березянко, Л. Ф. Литвинець

Назад

УДК: 336.1

Т. В. Березянко, Л. Ф. Литвинець

МОЖЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РАМКАХ ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЮ (КРАЩА ПРАКТИКА ЄС: ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА ГЕРМАНІЯ)

Анотація

У статті розглянуто систему фінансових стосунків у Німеччині, питання регулювання фінансової та бюджетоформуючої діяльності та межі фінансової самостійності держави, регіону та муніципального господарства. Увагу приділено усім щаблям збирання та розподілу податків, бюджетному регулюванню, а також вертикальному, горизонтальному та первинному рівням фінансового регулювання у країні. Розгляд практики багаторівневого управління, яка стала основою системи регулювання в ЄС, дає уяву щодо напрямів можливої адаптації національної системи в умовах курсу на євроінтеграцію.

T. Berezianko, L. Litvinets

FINANCIAL MANAGEMENT OPPORTUNITIES WITHIN FEDERATIVE STRUCTURE (THE BEST PRACTICE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY)

Summary

The article reads the system of financial relations in Germany, budgeting activity and financial independence limits for a country, region and municipal state. Special attention paid to all levels of collection and allocation of tax as well as to budget regulation activity and vertical, horizontal and primary levels of financial regulation in the country. The article dwells on the practice of multi-layer management that is used as a main tool for the system regulation adopted in EU. It gives an idea as to ways of possible adaptation of the national system in terms of euro integration direction.

№ 9 2014, стор. 41 - 44

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 275

Відомості про авторів

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, кафедра менеджменту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

T. Berezianko

Candidate ekonomychnyh Sciences, Associate Professor, PhD, National University of Food Tekhnology


Л. Ф. Литвинець

ст. викладач, кафедра менеджменту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

L. Litvinets

senior Lecturer, National University of Food Tekhnology

Як цитувати статтю

Березянко Т. В., Литвинець Л. Ф. Можливості управління фінансовою діяльністю в рамках федеративного устрою (краща практика єс: федеративна республіка германія). Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 9. С. 41–44.

Berezianko, T. and Litvinets, L. (2014), “Financial management opportunities within federative structure (the best practice of the federal republic of germany)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 41–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.