EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕХОДУ ДО ПРОЦЕСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Л. А. Запара, Т. М. Самілик

Назад

УДК: 65.014.1

Л. А. Запара, Т. М. Самілик

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕХОДУ ДО ПРОЦЕСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті розглядаються недоліки функціонально-орієнтованої моделі управління аграрним підприємством і запропонований перехід до процесної моделі на основі заміни сукупності функцій діяльності на сукупність бізнес-процесів. Розглянуто два можливих типи переходу: еволюційний і революційний. Обгрунтовано необхідність вживання реінжинірингу.

L. Zapara, T. Samilik

TRANSITION EFFICIENCY TO PROCESNOY OF CASE AGRARIAN ENTERPRISE FRAME

Summary

In the article the lacks of the functional-oriented case an agrarian enterprise frame and offered passing are examined to the processes model on the basis of substituting of aggregate of functions of activity by the aggregate of business-processes. Two possible types of transition are considered: evolutional and revolutionary. Grounded necessity of the use of reinzhiniring.

№ 9 2014, стор. 52 - 54

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 484

Відомості про авторів

Л. А. Запара

к. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

L. Zapara

PhD, professor, Dnipropetrovs'k State Agrarian-economic University


Т. М. Самілик

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

T. Samilik

PhD, associate professor, Dnipropetrovs'k State Agrarian-economic University

Як цитувати статтю

Запара Л. А., Самілик Т. М. Ефективність переходу до процесної моделі управління аграрним підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 9. С. 52–54.

Zapara, L. and Samilik, T. (2014), “Transition efficiency to procesnoy of case agrarian enterprise frame”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 52–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.