EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Н. Б. Юрченко

Назад

УДК: 339.138

Н. Б. Юрченко

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Анотація

У статті досліджено вплив глобалізації на ринок праці в аграрній сфері. Обгрунтовано важливість глобальних перетворень для формування глобальних ринкових сегментів в агробізнесі у контексті світових ринків сільськогосподарської продукції і пов'язаного з ними ринку праці. Виділено особливості попиту і пропозиції на ринку праці в сільському господарстві, визначено загальні і глобалізаційні причини їх змін. Розглянуто основні учасники українського аграрного ринку, зокрема у рослинництві. Досліджено процес виходу транснаціональних аграрних корпорацій на вітчизняний ринок сільськогосподарської продукції. Сформовано напрями впливу транснаціональних корпорацій на ринок праці в аграрному бізнесі. Зокрема виділено основні тенденції змін у вимогах до освіти, кваліфікації та професійних навичок працівників сільськогосподарських підприємств. Зроблено висновки про відповідність якісного складу пропозиції праці на вітчизняному аграрному ринку до сучасних вимог.

N. Iurchenko

THE LABOR MARKET GLOBALIZATION IN AGRICULTURE

Summary

This paper investigates the impact of globalization on the labour market in agriculture. The author proves the importance of global changes for the global agrarian market segments formation in the context of global agricultural labour market. In the article features of the labour demand and supply in agriculture are highlighted. The general and global reasons for their change are outlined. The author considers the main participants of Ukrainian agricultural market, particularly in the crop one. The ways of starting the business activity for transnational agricultural corporations in the domestic market are examined. Main influential areas of transnational corporations on the agricultural job market are identified. Particular emphasis on the main trends in educational requirements, qualifications and skills of workers farms. The conclusions about qualitative composition conformity with modern requirements of labour supply in the domestic agricultural market are done.

№ 9 2014, стор. 55 - 58

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 483

Відомості про авторів

Н. Б. Юрченко

к. е. н., доцент кафедри організації праці та виробництва, Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

N. Iurchenko

PhD in Economics, associate professor of labor and production department of Institute of Economics and Management in Oil and Gas Complex at Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas

Як цитувати статтю

Юрченко Н. Б. Глобалізація ринку праці в аграрній сфері. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 9. С. 55–58.

Iurchenko, N. (2014), “The labor market globalization in agriculture”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 55–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.