EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. Б. Шишова

Назад

УДК: 330.341.1

О. Б. Шишова

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглядається теорія кластеризації сільського господарства як однієї з нових форм організації інноваційного процесу. Розкривається сутність інноваційно-інвестиційних процесів. Наводиться визначення поняття "кластер". Наводиться сутність кластерів і приблизна схема організації кластерів на рівні регіону. Обгрунтовується актуальність створення кластерів у сільському господарстві. Визначаються основні фактори впливу на інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств в умовах створення кластерів. Зазначається, що основною причиною низького рівня продуктивності праці в сільському господарстві є рівень менеджменту і катастрофічний знос виробничих фондів, а дестабілізація економічних умов у сільському господарстві за останні роки створили реальні передумови для формування кластерів. Виокремлено основні мотиви та перешкоди створення кластерів сільськогосподарських підприємств. Визначено пріоритети сільськогосподарських підприємств в умовах кластерного підходу та необхідні напрями змін у регіональному управлінні інноваційними процесами.

О. Shyshova

THE CLUSTERING IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article deals with the theory of clustering of agriculture as one of the new forms of innovation process. The essence of innovation and investment processes. The definition of the term " cluster ". Given an entity clusters and a tentative scheme of clusters at the regional level . The urgency of establishing clusters in agriculture. The basic factors influencing the development of innovative agricultural enterprises in a cluster. It is noted that the main reason for the low productivity in agriculture is the level of management and disastrous depreciation of productive assets , and the destabilization of the economic conditions in agriculture in recent years have created real preconditions for the formation of clusters. Author determined the main motivations and barriers cluster of farms. The agricultural enterprises in a cluster approach and the necessary changes in the regional areas of management innovations priorities.

№ 9 2014, стор. 59 - 61

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 242

Відомості про авторів

О. Б. Шишова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, КУ ім. Б. Грінченка, м. Київ

О. Shyshova

PhD in Economics, associate professor of finance, management and economy chair, Kyiv University named after B. Grinchenko, Kyiv

Як цитувати статтю

Шишова О. Б. Кластеризація в інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 9. С. 59–61.

Shyshova, О. (2014), “The clustering in the innovative development of agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 59–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.