EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОВІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБІГУ НА РИНКУ УКРАЇНИ
О. І. Петренко

Назад

УДК: 336.763.33

О. І. Петренко

НОВІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБІГУ НА РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

Досліджено існуючі нові фінансові інструменти, які обертаються на ринку державних цінних паперів України. Проаналізовано особливості обігу та вітчизняна практика випуску таких фінансових інструментів, як фінансовий вексель та ПДВ-облігації. Виділено спільні та відмінні риси досліджених нових фінансових інструментів. Запропоновано диверсифікувати ринок державних цінних паперів за рахунок перспективних боргових зобов'язань з урахуванням світового досвіду.

O. Petrenko

THE NEW FINANCIAL INSTRUMENTS: FEATURES OF THEIR ADDRESS IN THE MARKET OF UKRAINE

Summary

It is probed existing new financial instruments which are traded on the market of the state securities of Ukraine. It is analyzed features of the address and domestic practice of release of such financial instruments, as: financial bill and VAT-bonds. It is selected the common and distinctive features of researched new financial instruments. It is offered to diversify the market of the state securities at the expense of perspective debts taking into account world experience.

№ 9 2014, стор. 109 - 115

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 597

Відомості про авторів

О. І. Петренко

к. е. н., доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

O. Petrenko

candidate of Economic Sciences, docent of department of transportation and marketing, Kyiv State Academy of Water Transport named of hetman Peter Konashevich-Sagaidachny

Як цитувати статтю

Петренко О. І. Нові фінансові інструменти: особливості їх обігу на ринку України . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 9. С. 109–115.

Petrenko, O. (2014), “The new financial instruments: features of their address in the market of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 109–115.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.