EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ПО КРИТЕРІЮ СТІЙКОСТІ
Г. Ю. Олійник

Назад

УДК: 338.28:338.47

Г. Ю. Олійник

УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ПО КРИТЕРІЮ СТІЙКОСТІ

Анотація

Розкрито основні критерії та принципи управління галуззю в процесі реструктуризації. Досліджено можливі комбінації оптимальності критеріїв основних пріоритетів. Встановлено необхідність проведення підготовки до реструктуризації як основи ефективної системи діяльності галузі після реструктуризації. Серед найбільш ефективних інструментів зниження зовнішнього опору відзначено збереження конфіденційності планів реструктуризації, ретельна підготовка до них, мінімізація термінів процесу змін, навчання персоналу, розробка альтернативних сценаріїв.

G. Oliinyk

A MANAGEMENT RESTRUCTURING IS IN THE PROCESS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF INDUSTRY OF RAILWAY TRANSPORT ON CRITERION OF FIRMNESS

Summary

Considered the problems of restructuring of rail transport, the proposed criteria and principles of management of radical transformations. Investigational possible combinations of optimality of criteria of basic priorities. The set necessity of realization of preparation is to restructuring as basis of the effective system of activity of industry after restructuring. Among the most effective instruments the decline of external resistance is marked maintenance of confidentiality of plans of restructuring, careful preparation to them, minimization of terms of process of changes, studies of personnel, development of alternative scenarios.

№ 9 2014, стор. 116 - 120

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 446

Відомості про авторів

Г. Ю. Олійник

к. е. н., докторант, Класичний приватний університет

G. Oliinyk

Candidate of economics ciences, doctoral candidate, Classic private university

Як цитувати статтю

Олійник Г. Ю. Управління реструктуризацією в процесі стратегічного розвитку галузі залізничного транспорту по критерію стійкості. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 9. С. 116–120.

Oliinyk, G. (2014), “A management restructuring is in the process of strategic development of industry of railway transport on criterion of firmness”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 116–120.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.