EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ, ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ
О. Е. Сенічкіна

Назад

УДК: 330.341.1

О. Е. Сенічкіна

ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ, ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню інноваційних ціннісних орієнтацій фахівців, які здійснюють інноваційну працю. Обгрунтовано необхідність їх врахування при розробці засобів активізації інноваційної праці. На основі теоретичного дослідження запропоновано перелік необхідних інноваційних ціннісних орієнтацій фахівців, які будуть спрямовувати його поведінку у бажаному для підприємства напрямі. Обгрунтовано необхідність оцінки ціннісних орієнтацій фахівців, яка дозволяє виявляти наявні ціннісні орієнтації та зіставляти їх з необхідними інноваційними ціннісними орієнтаціями задля розуміння їх відповідності, що дозволить більш грунтовно підходити до розробки дієвих засобів активізації інноваційної праці фахівців.

O. Senichkina

EFFECT ON GROUNDS VALUE ORIENTATIONS APPROACH, TO ACTIVATION THE INNOVATIVE WORK EXPERTS

Summary

The article studies the innovation value orientations of professionals engaged in innovative work and the necessity of taking into account the development of innovative means of intensification of innotion labor are justified. Based on the theoretical research of the list of necessary innovation value orientations of professionals are proposed who will guide their behavior in the desired direction for the enterprise. The necessity for assessment of value orientations of professionals that can detect current value orientation and correlate them with thenecessary innovative value orientations in order to understand their compliance, enabling more thorough approach to the development of effective means of promotion of innovative labor experts are proposed.

№ 9 2014, стор. 139 - 143

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 440

Відомості про авторів

О. Е. Сенічкіна

викладач кафедри менеджменту та бізнесу Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

O. Senichkina

Lecturer, Department of Management and Business. Kharkiv National Economic University. S. Kuznets

Як цитувати статтю

Сенічкіна О. Е. Вплив ціннісних орієнтацій на обгрунтування підходів, щодо активізації інноваційної праці фахівців. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 9. С. 139–143.

Senichkina, O. (2014), “Effect on grounds value orientations approach, to activation the innovative work experts”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 139–143.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.