EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ПРОЕКТНОМУ РІВНІ
С. В. Сімак

Назад

УДК: 351.82

С. В. Сімак

ІННОВАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ПРОЕКТНОМУ РІВНІ

Анотація

Розглянуто ефективні форми управління інноваціями, основні поняття, принципи і проблеми використання державно-приватного партнерства (ДПП) в контексті завдань інвестиційно-інноваційної політики України. Визначено типи інновацій, які можуть використовуватися у проектах ДПП. В умовах розвитку корпоративної форми інтеграційних об'єднань запропоновано використання декількох етапів реалізації державно-приватного партнерства.
Запропоновано нову модель взаємодії держави і зміцнілого бізнесу на принципах ДПП. Держава бере на себе стартову частину великих вкладень і ризику, пов'язаних з освоєнням нових поколінь техніки (технологій) і технологічних устроїв. Але потім винагороджується збільшенням доходів від податків на надприбутку і митних платежів при реалізації інноваційної продукції сферою бізнесу.

S. Simak

INNOVATIVE WAY OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AT THE PROJECT LEVEL

Summary

Considered effective forms of innovation management , basic concepts , principles and problems of using public-private partnership (PPP ) in the context of the objectives of investment and innovation policy in Ukraine. The types of innovations that can be used in PPP projects . With the development of the corporate form of integration associations asked to use several stages of public-private partnerships.
A new model of cooperation between the state and the fledgling business on the principles of PPP. The state assumes the start of the large investments and risks associated with the development of new generations of technology (technology) and technological systems. But then rewarded with an increase in revenues from taxes on excess profits and customs duties in the implementation of innovative products business areas.

№ 9 2014, стор. 149 - 151

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 152

Відомості про авторів

С. В. Сімак

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління

S. Simak

PhD., Associate Professor of Public Administration and Local Government Municipal Management Academy

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.