EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

"ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ" — ОСНОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
О. Ю. Стоян

Назад

УДК: 351:620.9 (477)

О. Ю. Стоян

"ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ" — ОСНОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Анотація

Проаналізовано основні державні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України, розглянуто основні нормативно-правові та законодавчі акти України, які регулюють дію "зеленого" (пільгового) тарифу на вироблену з альтернативних джерел енергії електричну енергію, а також галузь відновлювальної енергетики. Наведено перелік пакету документів, необхідних для отримання у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, рішення про затвердження і встановлення "зеленого" тарифу. Визначено основні недоліки у дії "зеленого" тарифу як основного державного механізму стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України, а також нормативно-правової бази альтернативної енергетики. Запропоновано шляхи удосконалення законодавчого та нормативно-правового регулювання "зеленого" тарифу в контексті реалізації державної політики стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України.

O. Stoyan

"GREEN TARIFF" — THE MAIN STATE MECHANISM OF STIMULATION THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY OF UKRAINE

Summary

Analyzes the basic state mechanisms of stimulation the development of renewable energy of Ukraine, main regulatory and legal acts of Ukraine which regulate the action ''green'' (preferential) tariff on manufactured from alternative sources of energy, and also the industry of renewable energy. The list of documents required for obtaining the NERC decision on approval and establishment of a ''green'' tariff. Identification of the main shortcomings in the actions of "green'' tariff as the main governmental mechanism of stimulation the development of renewable energy of Ukraine, and also the legal base of alternative energy. Ways of improving the legislative and legal regulation of "green" tariff in the context of implementation of the state policy for stimulating the development of renewable energy of Ukraine.

№ 9 2014, стор. 152 - 155

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 249

Відомості про авторів

О. Ю. Стоян

докторант, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

O. Stoyan

Doctoral candidate of Petro Mohyla Black Sea State University

Як цитувати статтю

Стоян О. Ю. "зелений тариф" — основний державний механізм стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 9. С. 152–155.

Stoyan, O. (2014), “"green tariff" — the main state mechanism of stimulation the development of renewable energy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 152–155.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.