EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК
Л. О. Кібальник

Назад

УДК: 339.92

Л. О. Кібальник

ГЕОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК

Анотація

Визначено, що наприкінці ХХ ст. — початку ХХІ ст. в умовах переформатування світового геоекономічного простору в багатополюсний, поруч із окремими державами, міжнародними організаціями, регіональними інтеграційними угрупованнями транснаціональні корпорації перетворюються на одного із основних суб'єктів геоекономіки. Розкрито зміст основних тенденцій у інвестиційній діяльності ТНК, зокрема обгрунтовано позитивну динаміку прямого іноземного інвестування, розширення географічної та галузевої сфер прикладення капіталу, використання стратегій зі злиття та поглинання компаній тощо. Доведено зміну місця і ролі країн, що розвиваються, у світовому господарстві внаслідок поширення діяльності філіалів та дочірніх компаній на території країн-реципієнтів, а також активного розвитку їхніх власних ТНК. Виокремлено найвпливовіші фактори трансформації ролі країн з ринками, що формуються, в сучасному геоекономічному просторі, а саме: обсяги прямих іноземних інвестицій та кількість транснаціональних корпорацій. Показано вплив транснаціоналізації на різні сфери геоекономічного простору, зокрема економічну та технологічну.

L. Kibalnik

GEO-ECONOMICS ASPECTS OF TNC INVESTMENT ACTIVITY

Summary

Transnational corporations next to separate states, international organizations and regional integrated grouping are determined to become the main subject of geo-economics at the end of the ХХ century and at the beginning of the ХХІ century in the conditions of reformatting the world geo-economic space into multi-polar one. The content of main tendencies in TNC investment activity is considered in the article; the positive dynamics of direct foreign investment, the geography and branch expansion of capital application, the use of mergers and acquisitions strategies are substantiated. The place and role of developing countries in the world economy is argued owing to the expansion of branches and subsidiaries on the recipient countries territory and the active development of their own TNC. The most influential transformation factors of the role of the countries with developing markets in modern geo-economic space are distinguished; they are direct foreign investment volume and transnational corporation number. The effect of trans-nationalization on the different spheres of geo-economic space, particularly, economic and technological ones, is demonstrated.

№ 10 2014, стор. 6 - 13

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 357

Відомості про авторів

Л. О. Кібальник

к. е. н., доцент, докторант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

L. Kibalnik

Ph.D., Associate Professor, post-doctoral student of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Кібальник Л. О. Геоекономічні аспекти інвестиційної діяльності тнк. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 10. С. 6–13.

Kibalnik, L. (2014), “Geo-economics aspects of tnc investment activity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 6–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.