EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Н. І. Самбурська

Назад

УДК: 657:658.265-049.32

Н. І. Самбурська

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Анотація

У статті узагальнено особливості господарської діяльності підприємств водопостачання і водовідведення, обгрунтовано їх вплив на організацію обліку ремонтів основних засобів. Уточнено класифікацію поточних та капітальних ремонтів. Внесено пропозиції щодо удосконалення форм первинних документів та обліку, що дозволить накопичувати інформацію необхідну для прийняття ефективних управлінських рішень щодо ремонтів основних засобів підприємств водопостачання і водовідведення.

N. Samburska

ACCOUNT-ANALYTICAL PROVIDING OF MANAGEMENT THE REPAIRS EXPENSES OF FIXED ASSETS ON THE WATER-SUPPLY AND SEWERAGE ENTERPRISES'

Summary

The features of economic activity of water-supply and sewerage enterprises' are generalized in the article, their influence is reasonable on organization of repairs accounting of fixed assets. Classification of permanent and capital repairs is specified. Suggestions in relation to the improvement of forms of primary documents and account are brought that will allow to accumulate information necessary for the acceptance of effective management decisions in relation to repairs of the fixed assets of water-supply and sewerage enterprises.

№ 10 2014, стор. 44 - 50

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 479

Відомості про авторів

Н. І. Самбурська

к. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

N. Samburska

Candidate of economic sciences, senior lecturer of department of accounting and audit, HEE "Poltava University of Economics and Trade"

Як цитувати статтю

Самбурська Н. І. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на ремонт основних засобів підприємств водопостачання та водовідведення . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 10. С. 44–50.

Samburska, N. (2014), “Account-analytical providing of management the repairs expenses of fixed assets on the water-supply and sewerage enterprises'”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 44–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.